Ilustračná foto - personál

V UNLP odobrali a transportovali bijúce srdce do Prahy

Predstavte si ešte bijúce srdce, ktorého majiteľ, žiaľ, už nie je medzi živými. No na druhej strane je iný človek, ktorý čaká na svoju šancu žiť. Pri transplantáciách ide vždy o čas, za ktorý sa orgán od darcu dostane až k príjemcovi. Pri bežnom transporte srdca sa musí srdce dostať k príjemcovi do 4 hodín. S využitím modernej technológie je však možné tento čas predĺžiť až na dvojnásobok. Navyše srdce neprestane biť a po transplantácii bije naďalej, ale už v hrudi príjemcu. To sa podarilo tímu Transplantačného centra UNLP Košice v spolupráci s kardiochirurgickým tímom štátneho Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) v Prahe, ktoré je najväčším klinickým a vedeckovýskumným pracoviskom v Českej republike. „S využitím špeciálneho zariadenia sa podarilo bijúce srdce transportovať k príjemcovi do Prahy. Predchádzal tomu náš úspešný odber orgánu v našom transplantačnom centre,“ hovorí MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, MPH, riaditeľ UNLP Košice.

Prvý prípad na východe Slovenska

Išlo o dvoch mužov. Darca po stanovení smrti mozgu ako aj príjemca orgánu boli v približne rovnakom veku. Od odberu po príjem orgánu prešlo len niekoľko hodín, pričom srdce po celý čas bilo. Medicínske technológie sa dnes dostávajú za hranicu možností, ktoré sa možno ešte pred 20-timi rokmi zdali byť vedeckou fantáziou.
„Pražskí odborníci k nám prvýkrát prišli po srdce so špeciálnym prístrojovým vybavením, ktoré napodobňuje fyziologický stav, a zároveň udržiava srdce v teplom a bijúcom stave. Na to, aby sa v prístroji vytvoril simulovaný krvný obeh je potrebné odobrať darcovi približne 1,5 až 2 litre krvi,“ vysvetľuje MUDr. Igor Gaľa, PhD., MPH., primár Transplantačného oddelenia UNLP.
Srdce sa bežne transportuje v ľade, špeciálne a sterilne zabalené. Po transplantácii príjemcovi sa defibriluje, teda opäť oživuje a uvádza do činnosti. Použitie nového systému v klinickej praxi zvyšuje možnosti použitia orgánov aj pre príjemcov s vážnejšími diagnózami, do vzdialených odberných miest, tiež od darcu po zastavení srdca, ako aj v prípadoch komplikovanej anatómie príjemcu.

Výhody špeciálnej technológie:

 – minimalizuje poškodenie srdca studenou ischémiou v dôsledku premývania srdca teplou okysličenou krvou

– optimalizuje stav orgánu vďaka doplňovaniu kyslíka, živín a hormónov, ktoré by inak srdcu chýbali

– zabezpečuje nepretržité monitorovanie a hodnotenie orgánov až do doby transplantácie

Za ostatných 5 rokov, vrátane dvoch „pandemických“, sa v Transplantačnom centre UNLP Košice odobralo na transplantáciu spolu 23 sŕdc, z toho len v 1. polroku tohto roka sa odobralo 6 sŕdc, čo je najviac na Slovensku. Každý takýto odber a následná transplantácia znamená zachránený ľudský život.