Ilustračná foto - personál

V UNLP stále platí: Pacient pred hospitalizáciou sa preukazuje negatívnym PCR testom

Ilustračné foto - testovanie

Napriek aktuálne priaznivej epidemiologickej situácii v súvislosti s výskytom ochorenia SARS-CoV-2 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice pristupuje k svojim pacientom i zdravotníkom zodpovedne. V ambulanciách, ako aj pred plánovanou hospitalizáciou platia pre pacientov isté pravidlá. Nemocnica v súčasnosti funguje v bežnej prevádzke a riziko nákazy na jednotlivých medicínskych pracoviskách eliminuje v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.

Pacient, ako aj návštevník nemocnice, ktorý nemá ukončené očkovanie a neprekonal COVID-19 musí mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.

Hospitalizácia

Pred plánovanou hospitalizáciou

pacienta objedná na požadovaný PCR test príslušná ambulancia. Ak je výsledok PCR testu na prítomnosť ochorenia COVID-19 negatívny a nie starší ako 72 hodín, pacient môže byť hospitalizovaný. O prípadnom vykonaní antigénového testu, krátko pred alebo po prijatí pacienta na oddelenie, rozhodne lekár.

Pri akútnej hospitalizácii

zdravotníci pacientovi na mieste vykonajú antigénový test a následne aj na PCR test.

Počas hospitalizácie

pacient absolvuje PCR test každých 7 dní.

Pred prepustením z nemocnice

sa pacientovi vykoná antigénový test iba v epidemiologicky odôvodnených prípadoch.

Ambulantné ošetrenie

  1. A) pacient sa nemusí preukázať negatívnym výsledkom testu, ak má ukončené očkovanie s potrebným časovým odstupom podľa typu vakcíny alebo ak po prekonaní COVID-19 ubehlo najviac 6 mesiacov, ak nejde o rizikové vyšetrenie;
  2. B) od pacienta vyžadujeme negatívny antigénový test nie starší ako 48 hod., ak nemá ukončené očkovanie alebo neprekonal COVID-19 (podľa potreby vykonáme antigénový test pred ambulantným vyšetrením);
  3. C) od pacienta vyžadujeme PCR test s negatívnym výsledkom nie starším ako 72 hodín pri plánovaných ambulantných procedúrach s vysokým rizikom nákazy (napr. aerosól generujúce procedúry).

Z dôvodov bezpečnosti hospitalizovaných pacientov ako aj zdravotníkov a pre dosiahnutie čo najvyššej prevencie šírenia SARS-CoV-2 v UNLP môže, po prehodnotení miery rizika nákazy, nariadiť testovanie a určiť typ testu ošetrujúci lekár.