Ilustračná foto - personál

Vedenie UNLP obhájilo svoje pozície vo výberovom konaní

MUDr. Ján Slávik, MBA, generálny riaditeľ UNLP a MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. , výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Ministerstvo zdravotníctva SR 26.11.2021 uverejnilo výsledky výberového konania na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – výkonného riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice.

Vo výberovom konaní na pozíciu generálneho riaditeľa UNLP Košice uspel MUDr. Ján Slávik, MBA (na fotke vľavo) a vo výberovom konaní na pozíciu výkonného riaditeľa UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť uspel MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. (na fotke vpravo).

„Ďakujeme za dôveru. Máme veľké plány a priority, chceme zmodernizovať druhú najväčšiu nemocnicu na Slovensku tak, aby spĺňala kritéria tretieho milénia. O našich plánoch a víziách budeme postupne hovoriť s našimi zamestnancami a predstavíme ich aj verejnosti.
V tejto chvíli je pre nás kľúčové zvládnuť tretiu vlnu pandémie. Denne riešime množstvo problémov, ktoré z toho vyplývajú, stovky mailov, telefonátov a online koordinačných stretnutí, aby sme zabezpečili čo najlepšie pracovné možnosti pre našich zdravotníkov a adekvátnu zdravotnú starostlivosť pre covidových aj necovidových pacientov, ktorú nám dnešná mimoriadne vážna situácia umožňuje.
Ďakujeme lekárom, sestrám, celému zdravotníckemu aj nezdravotníckemu personálu, že nám v tom 7 dní v týždni, 24 hodín denne pomáhajú.“

Ján Slávik a Ľuboslav Beňa

Obaja riaditelia s vedením I. internej kliniky pri gratulácii Mgr. Nataši Seligovej, sestre gastroenterologickej ambulancie I. internej kliniky našej nemocnice, ktorá tento rok vyhrala ocenenie v kategórii „Moja sestra“.

Na fotke: Obaja riaditelia s vedením I. internej kliniky pri gratulácii Mgr.  Nataši Seligovej, sestre gastroenterologickej ambulancie I. internej kliniky našej nemocnice, ktorá tento rok vyhrala ocenenie v kategórii „Moja sestra“.