Ilustračná foto - personál

Viac než 15% ľudí musí svoje znamienka riešiť

O kontrolu znamienok po lete bol mimoriadny záujem. Naše dve odborníčky z Kliniky dermatovenerológie sa za uplynulé predpoludnia nezastavili.  Viac než 100 ľudí si vo štvrtok – piatok nechalo v našej Lekárni L. Pasteura, Rastislavova 43 skontrolovať znamienka.

15 ľuďom  odporúčali lekárky kontrolované znamienko vybrať. „U jedného pacienta sme zaznamenali suspektný bazocelulárny karcinóm,  je to jeden z typov nemelanómovej rakoviny kože, netvoria sa pri ňom metastázy, ale má deštruktívny charakter rastu. Takže je vhodné vybrať ho včas. Následný kozmetický efekt bude lepší, a rovnako bude lepšie hojenie pre pacienta,“ skonštatovala MUDr. Anna Šepitková,  dermatologička z Kliniky dermatovenerológie na Tr. SNP.

Malígny melanóm zaznamenaný nebol, ani podozrenie na spinocelulárny karcinóm. Ide o druhú najčastejšiu formu rakoviny kože, ktoré postihuje najmä ľudí v staršom veku.

Znamienka si nechajte skontrolovať aspoň 1 krát ročne

Kontrolovať znamienka by sme si mali minimálne raz ročne. Po lete je to optimálne. „U pacientov, ktorí však majú rizikové nálezy, prípadne u pacientov, ktorí majú imunosupresívnu liečbu by to malo byť aj 2 – 3 krát ročne,“ hovorí Anna Šepitková.

Kedy ja najvhodnejší čas dať si znamienko odstrániť?

Je to práve obdobie po lete. „Optimálne sú na to jesenné, zimné mesiace, práve z hľadiska času na hojenie rán. Miesta, ktoré sa po odstránení znamienka musia zahojiť, nie sú počas týchto mesiacov vystavené priamemu slnečnému žiareniu,“ vysvetľuje dermatologička.