Ilustračná foto - personál

Vieme, ako pomôcť nevidiacim?

Nevidomy so psom

Pri kontaktne s nevidiacim je dôležité mať na pamäti, že je to človek ako vy, akurát nevidí. Neváhajte ho osloviť, aby vedel, že vaša ponuka patrí jemu. Môžete mu pomôcť prejsť cez cestu, odprevadiť ho na kúsku trasy, ak sú na nej nečakané prekážky, pomôcť mu pri nástupe do vozidla verejnej dopravy, či pri nákupe v obchode. Ak neviete, čo v určitej situácii s nevidiacim urobiť, jednoducho sa ho na to opýtajte, bez problémov vám to povie a nasmeruje vás tak, aby to bolo preňho prospešné a komfortné.

Už tradične patrí 13. november Medzinárodnému dňu nevidiacich – je to deň, kedy sa v roku 1745 narodil zakladateľ prvého ústavu pre nevidiacich v Paríži Valentin Haüy. Jeho poslaním bolo vzdelávanie nevidiacich študentov a ich vedenie k manuálnym zručnostiam.

Rozličné diagnózy majú riešenia, dôležitá je však prevencia a včasnosť zachytenia ochorenia

asistentka s nevidomým_ ilustracne foto

Najčastejšou príčinou straty zraku sú vekom podmienená degenerácia makuly, glaukóm (zelený zákal), diabetická retinopatia ( diabetická choroba sietnice), amócia(odlúpenie sietnice), náhla cievna oklúzia centrálnej retinálnej artérie alebo vény. Zložité názvy, ale naši oční špecialisti ich svojim pacientom podrobne vysvetlia. „Informovanosť o ochoreniach oka je stále nedostatočná a väčšinou nám prichádzajú pacienti s výrazne pokročilými ochoreniami oka, kedy vieme proces už iba pozastaviť, ale videnie býva často už trvale poškodené,“ konštatuje primárka Očného oddelenia MUDr. Barbora Horváthová.

Prejavy ochorenia sú rôzne v závislosti od diagnózy. Pri vekom podmienenej degenerácii makuly ide postupne o deformované videnie, čiže pacient vidí rovné čiary pokrivené alebo mu vypadáva istá časť čítaného textu. Pri glaukóme pacient ani nemusí mať žiadne ťažkosti, väčšinou sa uňho náhodne zistí vyšší vnútroočný tlak, ale pri istom type glaukómu môže mať pacient silné bolesti oka, hlavy, vidí hmlisto a časté je aj zvracanie. Takýto stav treba urýchlene riešiť, inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu zraku. Pri diabetickej retinopatii je prvoradá spolupráca diabetológa s oftalmológom, pacient by mal byť pravidelne kontrolovaný. Väčšinou sa u týchto pacientov vyskytne náhla strata videnia v dôsledku zakrvácania do oka pri základnej diagnóze, ale často dochádza aj tradičnému odlúpeniu sietnice – tieto stavy patria do rúk očným chirurgom.

„Diagnostika týchto, ale aj ďalších chorení, ktoré na našom pracovisku riešime, je v súčasnosti na veľmi dobrej úrovni vzhľadom na množstvo nových prístrojov, ktoré v oftalmológii každoročne pribúdajú. Ale na prvom mieste zostáva stále prevencia, iba vtedy vieme byť úspešní, ak ochorenie zachytíme včas. Preto apelujeme na ľudí, aby nezanedbávali očné vyšetrenia a nešli k lekárovi až vtedy, keď už majú výrazné zníženie zrakovej ostrosti,“ dodáva primárka MUDr. Barbora Horváthová.

Hoci niektoré pracoviská UNLP fungujú v obmedzenom, či covidovom režime, na prevenciu nezabúdajme

Pacientom s ochoreniami oka sa v UNLP v Košiciach venujú dve pracoviská – Očná klinika na Tr. SNP 1  – https://www.unlp.sk/oddelenie/ocna-klinika/ambulancie/ a Očné oddelenie na Rastislavovej 43 – https://www.unlp.sk/oddelenie/ocne-oddelenie/ambulancie/
Očná klinika vykonáva operácie katarakty senilnej, vrodenej, traumatickej, komplikovanej v lokálnej i celkovej anestéze s implantáciou monofokálnej, multifokálnej i torickej vnútroočnej šošovky, venujú sa tu tiež okrem iného chirurgickej i laserovej liečbe glaukómu či transplantácii rohoviek.
Očné oddelenie najčastejšie realizuje operácie sivého zákalu, operácie sietnice a zadného segmentu oka, strabologické operácie detí a dospelých a vykonávajú tu i protiglaukómové chirurgické a laserové operácie a ďalšie výkony.
Zrakové postihnutie charakterizuje široká individuálna variabilita od nevidiacich, prakticky nevidiacich, slabozrakých až po ľudí s poruchami binokulárneho videnia.

Braillovo pismo_ sila nevidomych

Všestranne nápomocné sú strediská Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)

V každom z ôsmych krajských miest pôsobí krajské stredisko únie – v Košiciach Krajské stredisko ÚNSS, Park obrancov mieru 1 – pričom na webovej stránke únie   https://unss.sk/ si záujemcovia vedia nájsť, kde sa stredisko nachádza, ako sa k nemu dostanú, aké služby ponúka vrátane kontaktov na pracovníkov strediska.
„Mnoho klientov si nás vyhľadá samo, prostredníctvom internetu a my sa tiež snažíme rôznymi spôsobmi dať o sebe vedieť, aby boli potenciálni klienti oboznámení s možnosťou využiť naše služby. Je mnoho lekárov či očných kliník, s ktorými spolupracujeme a vedia nás pacientom odporúčať ako následnú pomoc. Informovanosť je dôležitá, pretože spektrum našej činnosti a pomoci je rozmanité a klienti sa so svojimi problémami nemusia cítiť bezmocní a osamotení,“ informovala nás Mgr. Eliška Fričovská, PR manažérka ÚNSS.

Únia bezplatne poskytuje špeciálne sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu klientom so zrakovým postihnutím. Pomáha klientom vyrovnávať sa s postihnutím, radí pri výbere kompenzačných a optických pomôcok, pri úprave fyzického prostredia klientov, pomáha zorientovať sa v sociálno-právnej legislatíve i v otázkach, týkajúcich sa vzdelávania, pri uplatňovaní sa na trhu práce a podobne. Pracovníci únie sú profesionáli, spĺňajúci všetky kvalifikačné predpoklady na poskytovanie sociálnych služieb. Únia patrí k najstarším a najväčším občianskym združeniam, ktoré poskytuje svojim klientom vzdelávanie, podporu a aktívne presadzuje práva ľudí so zrakovým postihnutím.