Ilustračná foto - personál

Viete, ktoré ochorenie má viaceré prívlastky?

skleroza multiplex_ ilustračná fotografia

Ochorenie mladých dospelých. Pretože prvé príznaky ochorenia vznikajú u ľudí vo veku 20 – 40 rokov. Hovoríme o skleróze multiplex. Pred pár dňami, 26. mája, sme si ju pripomenuli počas svetového dňa.

„Spektrum klinických príznakov je veľmi rôznorodé a tiež veľmi individuálne. Závisí od toho, kde v centrálnom nervovom systéme vznikne demyelinizačná lézia,“ vysvetľuje MUDr. Marianna Vitková, neurologička z Neurologickej kliniky UNLP Košice na Tr. SNP. „Medzi najčastejšie príznaky patrí  zápal očného nervu, ktorý sa prejaví zahmleným videním na oku, prípadne bolestivosťou za okom. Môžu to byť aj rôzne poruchy citlivosti, pálenie, brnenie, znížená citlivosť kože na dotyk, nepríjemné pocity, poruchy rovnováhy či hybnosti končatín.“

MUDr.VITKOVA , neurologička

Ochorenie viacerých tvárí

„Aj to je prívlastok sklerózy multiplex. Alebo tiež ochorenie tisícich tvárí. Práve z dôvodu, že spektrum príznakov tohto ochorenia je tak rôznorodé,“ hovorí neurologička.  Čo je presnou príčinou ochorenia, stále nie je známe. „Predpokladáme, že je to kombinácia viacerých faktorov. Je to určitá genetická predispozícia a potom sú ďalšie faktory vonkajšieho prostredia. Môžu to byť rôzne vírusy, veľa sa momentálne diskutuje o Epstein-Barrovej víruse. Potom to môže byť nedostatok vitamínu D, ale napríklad aj neresť, akou je fajčenie.“

Z neznámych príčin sa imunitný systém pacienta začne správať patologicky. Začne rozoznávať telu vlastné tkanivá, v tomto prípade bunky mozgu a miechy ako cudzorodé a zaháji sa voči nim určitá zápalová reakcia. „Primárnym cieľom zápalovej reakcie sú myelínové obaly nervových dráh v mozgu a mieche, ktoré ak sú poškodené, nevedú nervové vzruchy dostatočne rýchlo a to sa prejaví  rôznymi neurologickými príznakmi,“ konštatuje M. Vitková.

Ochorenie sa nedá rozpoznať jedným vyšetrením či testom

Pri vyšetrení lekári hľadajú demyelinizačné lézie a známky imunitného zápalu. „V prípade roztrúsenej sklerózy neexistuje jeden diagnostický test, ktorý by toto ochorenie jednoznačne potvrdil alebo vylúčil. Na stanovenie diagnózy potrebujeme viacero vyšetrení, ktorých výsledky určia, či pacient sklerózu multiplex má alebo nie. V súčasnosti sa pritom darí diagnostikovať viac a lepšie, prispeli k tomu podľa neurologičky najmä dostupnejšie vyšetrenia mozgu a miechy magnetickou rezonanciou a senzitívnejšie diagnostické kritéria.

V súčasnosti neexistuje liečba, ktorá by toto ochorenie definitívne vyliečila. Pacient po stanovení diagnózy žije so sklerózou po celý zvyšok života. „Neliečené ochorenie môže mať vážne dopady na ďalší život pacienta, nakoľko sa ochorenie diagnostikuje u mladých ľudí v produktívnom veku, ktorí v tom čase buď študujú, zakladajú si rodiny či začínajú prvé zamestnania.“

skleroza multiplex_ ilustracna fotografia

Včasná diagnostika

Je dôležitá, pretože umožňuje včasné zahájenie liečby. Ideálne je začať liečbu, keď sa u človeka prejavia už prvé príznaky. „Hoci sclerosis multiplex nevieme definitívne vyliečiť, modernou terapiou vieme veľmi efektívne spomaliť priebeh ochorenia a oddialiť invalidizáciu pacienta. Liečba musí byť zahájená včas, musí byť cielená a individualizovaná a zodpovedať aktivite ochorenia. V pravidelných intervaloch vyhodnocujeme, či liečba u daného pacienta účinkuje a či máme aktivitu choroby pod kontrolou alebo nie.“

V súčasnosti odhadujeme, že na Slovensku máme asi 5000 liečených pacientov, ktorí sú registrovaní v 13 špecializovaných ambulanciách. Odborníci však odhadujú, že počet ľudí trpiacich týmto ochorením je oveľa vyšší, až na úrovni 10.000-12.000. ambulancii Neurologickej kliniky na Tr. SNP sa staráme o vyše 600 pacientov  s týmto ochorením, máme druhé najväčšie centrum starostlivosti na Slovensku.

Príbehy pacientiek a viac od našej neurologičky Marianny Vitkovej si môžete pozrieť v reportáži TV Markíza.