Ilustračná foto - personál

VLASTA KOSTOVSKÁ odborníčka s veľkým srdcom

Aj kolegyňa z našej nemocnice zabojuje o titul MOJA SESTRA. Na ocenenie ju navrhla Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán. Hlasujte v ankete MOJA SESTRA za našu kolegyňu. Organizuje ju Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Vlasta Kostovská pracuje ako sestra pri lôžku na Neurochirurgickej klinike. Tu však jej práca s pacientom rozhodne nekončí. Pomáha im tiež ako sestra v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

PRVÁ SLUŽBA

„Na svoju prvú službu nikdy nezabudnem. Bola som trochu vystrašená, ale zároveň sa mi páčila predstava, že budem patriť k ľuďom, ktorí vedia pomôcť ostatným s rôznymi zdravotnými problémami,“ hovorí V. Kostovská.

Pri starostlivosti o pacientov s dekubitmi a chronickými ranami veľmi empaticky a profesionálne pristupuje ku každému pacientovi a jeho rodine. Jej záujem nekončí odchodom pacienta z nemocnice, práve naopak. Majú v nej oporu a dostáva sa im adekvátna starostlivosť počas hospitalizácie aj po prepustení do domáceho prostredia. V. Kostovská je súčasťou pracovnej skupiny pre ošetrovanie chronických rán a dekubitov pri UNLP v Košiciach.

PREČO PRÁVE OŠETROVANIE DEKUBITOV? 

„Videla som, koľko starostlivosti si vyžadujú takýto ľudia. Na klinike som získala množstvo skúseností. Prevencia preležanín  ja mnohonásobne lacnejšia ako samotná liečba, preto kladieme vysoký dôraz na prevenciu, najmä pri ležiacich pacientoch,“ hovorí skúsená odborníčka.

Do praxe prináša najmodernejšie postupy v starostlivosti o týchto veľmi krehkých a zraniteľných pacientov. Jej výsadou je predovšetkým efektívny manažment práce.  Svoju odbornosť si rozširuje aj účasťou na odborných seminároch a diskusiách s cieľom byť skvelou odborníčkou a liečiteľkou bolestivých rán aj sŕdc najzraniteľnejších pacientov.

O práci, o pacientoch porozprávala Vlasta Kostovská viac v našom najnovšom PODCASTe.

Na ocenenie MȎJ LEKÁR je navrhnutá prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH

Je prezidentkou Slovenskej reumatologickej spoločnosti a pracuje ako lekárka internistka – reumatologička na I. internej klinike UNLP Košice a zároveň učí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Lekárskej fakulte.

Ako odborníčka v reumatológii prináša do povedomia svojich kolegov najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním sympózií, vedeckých kongresov a iných odborných podujatí s domácou i zahraničnou účasťou. Zároveň podporuje účasť slovenských odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí. Je prispievateľkou a autorkou v odborných časopisoch a publikáciách.

Ako členka Slovenskej reumatologickej spoločnosti a Ligy proti reumatizmu na Slovensku podporuje osvetu a vzdeláva pacientov v tom, ako žiť plnohodnotný život s týmto ochorením. Svojich pacientov podporuje v zdravom životnom štýle, aktívnom pohybe a pri prekonávaní úskalí, ktoré prinášajú reumatické ochorenia. Na ocenenie ju navrhla Liga proti reumatizmu na Slovensku.

Hlasovať môžete do 15. novembra

Oceňuje už pravidelne Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Šiesta celoslovenská pacientska konferencia, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 26. novembra 2022 v Bratislave, bude aj tento rok spojená s udeľovaním ocenení AOPP „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Pacienti tým vzdajú hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu pre nich mimoriadnym prínosom. Sú tu pre svojich pacientov aj nad rámec svojich pracovných povinností, pretože svoje povolanie nevnímajú ako prácu, ale predovšetkým ako poslanie.