Ilustračná foto - personál

Vstup do nového roka je dôležitý

Zvlášť pre ľudí, ktorí trpia psychickými zdravotnými ťažkosťami. Aktívne sa preto o svojich pacientov starajú na našej I. psychiatrickej klinike na Tr. SNP. Prvé dni nového roka oslávili všetci spolu a spoločné chvíle si dopriali aj v náročnom predvianočnom období. Zdravotníci, zamestnanci denného stacionára spolu so svojimi pacientmi, ale aj tými, ktorí už majú liečbu úspešne za sebou.

Piekli sa medovníky, varila kapustnica a nealko punč. Niekto prispel svojim muzikantským umením, ďalší sa zase poďakoval vlastnou maliarskou tvorbou. Spoločný obed, posedenie, gitara, harmonika.

Značná časť liečebných postupov  sa vedie práve s využitím ARTETERAPIE

ĎAKUJEME výtvarníčke Lene Leškovej – Bubánovej (ENA BAN), ktorá umožnila našim pacientom navštíviť BAN GALLERY. A tiež zrealizovať pre klientov stacionára kurz techniky pouring – vyliatia.

Pri krásnej hudbe sa krásne maľuje 

Obrazy maliara Štefana Bubána, ktoré si priamo po novom roku v priestoroch kliniky na Tr. SNP  pozreli pacienti aj naši zamestnanci, sú vystavené na Gorkého 6 v Košiciach.

Dôležité terapie 

„Podporná liečba, nielen vo forme arteterapie, ale napríklad aj spoločné návštevy kultúrnych podujatí či výstav napomáhajú väčšej inklúzií osôb s duševnými poruchami. Tá je spolu s ďalšími aktivitami, ktoré sme pre nich na prelome rokov pripravili obzvlášť žiaduca v tomto, pre mnohých citlivom a psychicky náročnom období roka,“ uviedol prednosta I. psychiatrickej kliniky MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA.

Viac si o terapeutickej liečbe pacientov v dennom stacionári prečítajte v našom nedávnom článku.

Aktívne sa pacientom a klientom venujú aj na našej II. psychiatrickej klinike na Rastislavovej 43. Spomínate si na príbeh o divadelnom predstavení?