Ilustračná foto - personál

VÚSCH,a.s.: COVID pacientov v najkritickejších stavoch zachraňujeme špeciálnym prístrojom. Pomáhame novú techniku aplikovať aj v UNLP Košice.

špeciálny prístroj - ECMO (Extrakorporálna membránová oxygenácia)

Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. od začiatku pandémie poskytujeme zdravotnú starostlivosť tým najkritickejším covidovým pacientom, ktorí potrebujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. V súčasnosti sú u nás hospitalizovaní 4 pacienti s ochorením COVID-19, z toho 2 vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu a 1 pacient je napojený na ECMO prístroj.

Keď už nestačí umelá pľúcna ventilácia

primárka Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH a.s., MUDr. Janka Beňová.

Vo VÚSCH, a.s. využívajú naši špecialisti v liečbe pri najnáročnejších prípadoch špeciálny prístroj – ECMO (Extrakorporálna membránová oxygenácia). „Keď už nestačí ani umelá pľúcna ventilácia, dokážeme týmto moderným prístrojom zachrániť ľudské životy,“ hovorí MUDr. Štefan Lukačín, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚSCH, a.s.. „Prístroj ECMO slúži ako dočasná náhrada srdca a pľúc. Obvykle sa používa, keď pacientovi zlyháva srdce, ale teraz počas pandémie ho naši odborníci využívajú aj pri zlyhávaní pľúc. Pľúca totiž pri veľmi ťažkom poškodení nie sú schopné zabezpečovať okysličovanie krvi. Jednoducho povedané, prístroj pacientovi dočasne dokáže nahradiť oba orgány, aj srdce aj pľúca,“ dodáva generálny riaditeľ.

Pomoc pre pacientov UNLP Košice

VÚSCH, a.s. sa vďaka svojim skúsenostiam rozhodol zapožičať jeden z týchto prístrojov Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice. „Do UNLP, ktorá v Košiciach v ére pandémie COVID-19 prebrala hlavnú záťaž tzv. „červenej nemocnice“,sme zapožičali prístroj ECMO. Spolupracujeme aj takým spôsobom, že v prípade potreby náš tím, priamo v priestoroch UNLP, pacienta napojí, manažuje liečbu, a zároveň edukuje kolegov daného pracoviska,“ hovorí primárka Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH a.s., MUDr. Janka Beňová.

V UNLP je momentálne hospitalizovaných vyše 200 covidových pacientov, štvrtina je v kritickom stave, z toho jedenásti potrebujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. „Sme radi, že nám kolegovia z VÚSCH, a.s. tento prístroj zapožičali, vďaka spolupráci vieme účinnejšie pomáhať pacientom. Našou snahou je zabezpečiť na OAIM v budúcnosti vlastné zaradenie – prístroje ECMA, do vtedy nám ECMO z kardio ústavu určite veľmi pomôže,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Spolupráca odborníkov z VÚSCH, a.s. a UNLP Košice

Implementácia prístroja ako aj údržba patria k technicky a personálne mimoriadne náročným zákrokom, preto ho v súčasnosti využívajú prevažne vysokošpecializované pracoviská, medzi ktoré patrí aj Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (VÚSCH). Práca s týmto prístrojom je náročná a vyžaduje si spoluprácu viacerých špecialistov: anestéziológa (intenzivistu), perfuziológa, kardiológa a kardiochirurga.

ECMO (Extrakorporálna membránová oxygenácia)

„Pri nasadení modernej vysoko špecializovanej liečby nám pomáhajú aj kolegovia z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a.s., v spolupráci s nimi postupne zbierame skúsenosti a zaškoľujeme sa vo využívaní tejto metódy.Zatiaľ sme ECMO využili v prípade dvoch pacientov. Prístroj využívame vtedy, keď klasická umelá pľúcna ventilácia nepostačuje na zabezpečenie dostatočnej hladiny kyslíka v organizme. Týka sa to pacientov so závažným postihnutím pľúc pri ochorení Covid-19, ale aj iných typov pľúcnych ochorení. K okysličovaniu krvi tak nedochádza v pľúcach, ale mimo tela pacienta, v prístroji,“ povedal primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach MUDr. Ján Michlík.

Vo VÚSCH, a.s. sa doposiaľ najviac využívalo tzv. žilovo-tepnové (veno-arteriálne) ECMO (s možnosťou mechanickej podpory srdca), avšak v súvislosti s poškodením pľúc pri infekcii COVID-19 sa do popredia aktuálne dostáva tzv. žilovo-žilové (veno-venózne) ECMO (bez možnosti mechanickej podpory srdca), ktoré nahrádza iba pľúca. Počas tzv. druhej vlny pandémie boli vo VÚSCH a.s. hospitalizovaní pacienti z celého východného Slovenska, ktorí potrebovali spomínanú ECMO podporu.