Ilustračná foto - personál

Výberové konania

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice vyhlasuje výberové konania na obsadenie týchto pracovných pozícií:

prednosta Urologickej kliniky
prednosta I. chirurgickej kliniky
prednosta II. chirurgickej kliniky
prednosta I. stomatologickej kliniky
prednosta Kliniky hematológie a onkohematológie
prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie
prednosta Neurologickej kliniky
prednosta Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
prednosta Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie

Bližšie podmienky sú uvedené v časti „Pracovné ponuky“ a  „Výberové konania“.