Ilustračná foto - personál

Výberové konania

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice vyhlasuje výberové konania na obsadenie týchto pracovných pozícií:

prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny
prednosta Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva
prednosta Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky
prednosta I. internej kliniky
prednosta Ústavu patológie

primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny
primár Očného oddelenia
primár Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
primár Oddelenia laboratórnej medicíny
vedúci lekár Krvnej banky
primár Neurologického oddelenia
primár Urologického oddelenia
primár Neonatologického oddelenia (pracovisko Rastislavova 43)
rimár Oddelenia plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie

Bližšie podmienky sú uvedené v časti „Pracovné ponuky“ a  „Výberové konania“.