Ilustračná foto - personál

Výberové konania

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice vyhlasuje výberové konania na obsadenie týchto pracovných pozícií:

vedúca sestra I. psychiatrickej kliniky
vedúca pôrodná asistentka/ vedúca sestra Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
vedúca sestra Neurologickej kliniky
vedúca sestra Neurologického oddelenia
vedúca sestra Urologickej kliniky
vedúca sestra Oddelenia plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie
vedúca sestra Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
vedúca sestra Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

Bližšie podmienky sú uvedené v časti „Pracovné ponuky“ a  „Výberové konania“.