Ilustračná foto - personál

Výberové konanie

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice vyhlasuje výberové konania na obsadenie pracovnej pozície:

prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód
prednosta Kliniky úrazovej chirurgie
prednosta IV. internej kliniky
prednosta Kliniky dermatovenerológie

Bližšie podmienky sú uvedené v časti „Pracovné ponuky“ a  Výberové konania„.