Ilustračná foto - personál

Vyjadrenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice k informáciám, ktoré odzneli v médiách

Cesta k mostu nadjazd UNLP a LF UPJŠ na Tr. SNP

Medializované informácie o falšovaní potvrdenia o očkovaní hospitalizovaného pacienta boli predmetom vnútorného šetrenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Existuje vysoká pravdepodobnosť, že informácie, ktoré odzneli v médiách, sú dôvodné, preto sa v uvedenej veci rozhodla nemocnica podať trestné oznámenie.

V záujme ochrany osobných údajov pacienta a ochrany našich zdravotníkov, môžeme potvrdiť toľko, že zdravotný stav pacienta sa vďaka zdravotnej starostlivosti a liečbe zlepšil. Naši zdravotníci poskytujú zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom rovnako, bez ohľadu na to, či sú očkovaní alebo nie.

K iným okolnostiam sa nebudeme vyjadrovať.