Ilustračná foto - personál

Výkonným riaditeľom pre liečebno-preventívnu starostlivosť sa stal MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC

Budovy, areál - monoblok SNP

Ľuboslav Beňa pôsobí v UNLP Košice už 28 rokov. Po ukončení štúdia na LF UPJŠ (1993) nastúpil ako lekár najprv na I. internú kliniku. Po získaní špecializácie v odbore vnútorné lekárstvo na SZU Bratislava si doplnil aj špecializáciu v nefrológii. Následne pôsobil ako nefrológ Dialyzačného strediska v rámci kliniky a od roku 2004 sa aktívne venuje transplantačnému programu nielen v UNLP, ale koordinuje darcovstvo aj v celoslovenskom meradle, prostredníctvom členstva vo viacerých odborných spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2009 je primárom Transplantačného oddelenia UNLP Košice a krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre orgánové transplantácie v košickom a prešovskom kraji. V súčasnosti je prezidentom Slovenskej transplantologickej spoločnosti, členom Odborného konzília MZ SR pre transplantácie od geneticky nepríbuzných a vzdialene geneticky príbuzných darcov, ako aj členom Transplantačnej komisie MZ SR. Zároveň je členom prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti. Uznáva profesionalitu a cení si dobré medziľudské vzťahy.