Ilustračná foto - personál

VÝNIMOČNÝ ZDRAVOTNÍK UNLP 2023 🥇

Máj patrí medzi najkrajšie mesiace roka. Pre zdravotníkov má však aj podobu mimoriadnych dní, ktoré venujeme sestrám, pôrodným asistentkám a v našej nemocnici aj ďalším veľmi dôležitým a potrebným zdravotníckym profesiám.

Pri príležitosti májového Medzinárodného dňa sestier sa v UNLP medzi kolegami uskutočnila anketa VÝNIMOČNÝ ZDRAVOTNÍK 2023 pre 15 zdravotníckych profesií.  Hlasovanie sa konalo pod záštitou námestníčky Úseku ošetrovateľstva PhDr. Aleny Kellnerovej, MPH a prezidentky RK SKSaPA KE II Mgr. Ivety Fabianovej.

Ocenenia tým, ktorí dostali najviac vašich hlasov, odovzdal riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH spolu s námestníčkou Alenou Kellnerovou počas Galavečera na počesť našich sestier a zdravotníkov, ktorý sa konal v Dome umenia spolu s udeľovaním ocenení BIELE SRDCE.

VÝNIMOČNÝ ZDRAVOTNÍK 2023:

🥇 Sestra internistické odbory – Béresová Zuzana Bc. (KPaF)

🥇 Sestra intenzivistka – Židovská Ivana Mgr. (KÚCH)

🥇 Sestra chirurgické odbory – Horváthová Paulína (KÚCH)

🥇 Operačná sestra – Adamkovičová Denisa, dipl. s. (KÚCH)

🥇 Pôrodná asistentka – Ferenčíková Mária Bc. (GPO)

🥇 Sestra ambulantná – Budayouvá Iveta, dipl. s. (KÚCH)

🥇 Rádiologický technik – Kapelová Klára Bc. (KSaMCH)

🥇 Farmaceutický laborant – Mgr. Šándorová Eva (NL)

🥇 Zdravotnícky laborant – Hudáková Monika (KB Tr. SNP)

🥇 Fyzioterapeut – Halászová Natália Bc. (KFBLR)

🥇 Masér – Pavlíková Lýdia (KFBLR)

🥇 Nutričný terapeut – Šimoňáková Mariana (OLV)

🥇 Zdravotnícky záchranár – Marga Viktor (OUP)

🥇 Sanitár – Ruščin Vladimír (KÚCH)

🥇 PS/A – Fedorčáková Helena (KÚCH)

B L A H O Ž E L Á M E   🌷🌹🌷