Ilustračná foto - personál

Významné ocenenie pre profesora Ivana Tkáča

prof Tkac_ Ivan _

Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. sa stal čestným členom Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS). Toto ocenenie mu bolo udelené počas konania kongresu SDS v dňoch 26. 5. – 28.5. 2022 na Štrbskom plese. Patrí medzi pocty Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ktoré udeľuje výbor SDS osobnostiam medicíny za mimoriadne zásluhy o budovanie a rozvoj odbornej spoločnosti.

Nie je to jediné ocenenie profesionálneho pôsobenia profesora Tkáča. Už v minulosti mu boli postupne udelené bronzová, strieborná a zlatá medaila SLS „Propter merita“ za odborný a vedecký prínos v procese ďalšieho sústavného vzdelávania v medicínskom odbore diabetológia.

prof. Tkac_Ivan

Počas svojho pôsobenia v rámci SDS získal prof. Tkáč viac ako 20 cien za publikačnú činnosť udeľovaných výborom SDS. Osem rokov zastával funkciu podpredsedu SDS. Okrem toho bol  v roku 2016 ocenený Dérerovou cenou, ktorá je udeľovaná Prezídiom SLS za vynikajúce odborné vedecké práce v odbore interná medicína.

Medzi najvýznamnejšie vedecké výsledky prof. Tkáča patria tri články, ktoré publikoval ako prvý autor v časopise Diabetes Care. Je to v súčasnosti najcitovanejší časopis v oblasti diabetológie. Ivan Tkáč a jeho spolupracovníci boli tiež členmi medzinárodného farmakogenetického konzorcia MetGen, ktoré publikovalo prácu vo vysoko prestížnom časopise Nature Genetics týkajúcu sa objavu génového variantu zodpovedného za terapeutickú odpoveď  na antidiabetikum metformín.

Pán profesor, blahoželáme !