Ilustračná foto - personál

Za účasti ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej sme otvorili nové Neurorehabilitačné centrum na svetovej úrovni

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura sme otvorili nové špičkové Neurorehabilitačné centrum. Je vybavené šiestimi najmodernejšími prístrojmi, ide o robotické, vysokošpecializované zariadenia, ktoré pomáhajú postaviť na nohy pacientov po mozgovej mŕtvici. Ide o jedinečné centrum svojho druhu na Slovensku s vybavením v takomto rozsahu. Investíciou do prístrojov roboticky asistovanej rehabilitácie sa naša nemocnica dostala medzi svetovú špičku v tomto type liečby.

Ministerka Dolinková: Pacienti dostanú špičkovú, kvalitnú zdravotnú starostlivosť

Neurorehabilitačné centrum vzniklo vďaka investícii Ministerstva zdravotníctva SR, na slávnostnom otvorení sa zúčastnila ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinková. „Pacienti dostanú skutočne špičkovú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť s prístrojmi, ktoré nikde na Slovensku nenájdete. Je to jedinečné zariadenie svojho druhu a som rada, že je práve tu na východnom Slovensku, v srdci regiónu v Košiciach,“ ocenila ministerka.
„Napriek tomu, že slovenské zdravotníctvo má mnoho problémov, a že sa potrebujeme vyrovnať okolitým krajinám a urobiť ešte veľmi veľa, čo sa týka dostupnosti kvalitnej a modernej zdravotnej starostlivosti, za to obdobie, čo navštevujem nemocnice, som videla aj špičkové zariadenia a predovšetkým špičkových odborníkov. Na Slovensku máme špičkových odborníkov, lekárov, sestry, čo je dôležité, a toto pracovisko poskytuje priestor na ďalšiu výučbu nových lekárov, sestier aj fyzioterapeutov,“ uzavrela ministerka.

Spolupráca odborníkov UNLP

Riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH uviedol, že nové centrum vzniklo vďaka výraznej pomoci MZ SR, ale aj zamestnancom nemocnice, ktorí pomohli pri rekonštrukcii priestorov a uvedení centra do života: „Je to ďalšie plus pre našich pacientov v rámci komplexnosti terapie či už po cievnej mozgovej príhode alebo po iných neurologických ochoreniach, resp. diagnózach, ktoré si vyžadujú komplexnú rehabilitáciu. Navyše, práve naši fyziatri a fyzioterapeuti sú skutočnou zárukou, že spolu s najmodernejšími prístrojmi poskytneme pacientom špičkovú liečbu.“
Vytvorenie centra iniciovalo Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pod vedením primárky MUDr. Miriam Dziakovej, PhD. Na slávnostnom otvorení moderného pracoviska sa zúčastnila aj prednostka Neurologickej kliniky prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a ďalší pozvaní hostia UNLP Košice.

Prioritne pre pacientov po mozgovej mŕtvici

Nové pracovisko bude prioritne slúžiť na rehabilitačnú liečbu pacientov po cievnej mozgovej príhode, pacientov s neurologickými následkami na pohybovom aparáte (po neurochirurgických operáciách), pri ochoreniach nervového systému či pri ochoreniach iných systémov s následkami na pohybovom aparáte.
„Roboticky asistovaná rehabilitácia umožňuje efektívny a motivačný tréning vysokej intenzity a frekvencie a intenzívnejšie podporuje neuroplasticitu ako klasický prístup v rehabilitácii. Kombinácia intenzívneho cvičenia a opakovania umožňuje dosiahnutie významnejších výsledkov pri zlepšovaní funkčného stavu, rýchlejšiu obnovu stratených funkcií a rýchlejší návrat do samostatného života,“ skonštatovala primárka Dziaková.
CMP postihuje vo svete 15 miliónov ľudí ročne, na Slovensku patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia ľudí nad 60 rokov. Hoci ide o ochorenie seniorov, čoraz častejšie postihuje mladšie generácie. 25% pacientov po CMP má menej ako 60 rokov, 15% dokonca menej ako 40 rokov. Tento trend je za posledných 15 rokov doslova alarmujúci.

Moderné robotické rehabilitácie umožňujú rozhýbať ľudí, ktorí by inak skončili v invalidite, a vrátiť ich do pracovného procesu, čo má určite nemalé finančné dopady na ekonomiku krajiny, nehovoriac o význame opätovného rodinného, osobného a spoločenského uplatnenia každého jednotlivca.
Nové Neurorehabilitačné centrum bude zároveň slúžiť ako výučbové pracovisko pre študentov Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, a tiež na vzdelávanie študentov stredných zdravotníckych škôl, ktoré sa venujú príprave nových fyzioterapeutov a rehabilitačných pracovníkov.

FOTOGALÉRIA Z MINISTERSKEJ NÁVŠTEVY V UNLP: