Ilustračná foto - personál

Začíname očkovať Pfizer/OMIKRON proti COVID-19

V UNLP máme už niekoľko mesiacov hospitalizovaných okolo 20 pacientov s ochorením COVID-19, k dnešnému dňu je ich 23. Sú prevažne hospitalizovaní na Klinike infektológie a cestovnej medicíny, ide o pacientov väčšinou v staršom veku s pridruženými ochoreniami. UNLP má tiež k dispozícii infekčné izby na ostatných klinikách a oddeleniach, v prípade, ak sa počas hospitalizácie prejaví u pacienta okrem pôvodného ochorenia, či zdravotnej komplikácie aj COVID-19.
Tomu je prispôsobený aj návštevný režim a opatrenia v UNLP. Vzhľadom na aktuálnu covidovú situáciu naďalej platí v našom zdravotníckom zariadení zákaz návštev pacientov. Osobné veci im môžu príbuzní a známi doručiť v čase od 15.00 – 16.00 hod.

Od zajtra 12.00 očkujeme posilňujúcou vakcínou Pfizer/Omikron
V UNLP sa proti COVID-19 očkuje nepretržite už od 27. decembra 2020. Naše Vakcinačné centrum na Rastislavovej ulici (tzv. stará nemocnica), je každému záujemcovi o očkovanie k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hodiny. Doposiaľ sme očkovali vakcínou Pfizer (1.,2.,3.,4. dávka) a tiež vakcínou Novavax (1., 2. dávka). Posilňujúce tzv. booster dávky mohli dostať len osoby nad 50 rokov.
„Podľa aktuálnych pokynov MZ SR budeme podávať aj novú adaptovanú vakcínu Pfizer/Omikron, aby sa zabezpečila lepšia ochrana proti aktuálne dominantnému variantu omikron. Túto vakcínu je možné podať iba ako posilňujúcu (tzv. booster) dávku, teda 3 či 4 dávku. Vakcínu proti omikronu začneme v našom vakcinačnom centre podávať od štvrtka, 22. septembra, od 12.00 hod. aj bez registrácie,“ uviedol MUDr. Martin Novotný, PhD., zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny. UNLP zatiaľ nedisponuje novou adaptovanou vakcínou Spikevax-Moderna.
„Keďže nové omikronové vakcíny nemôžu byť podané ako prvé dávky, len ako posilňujúce (booster) dávky, to znamená, že je možné ich podať iba osobám, ktoré už absolvovali základné očkovanie pôvodnými vakcínami proti COVID-19,“ dodáva Novotný.

Adaptované vakcíny môžu byť v UNLP podané ako 1. alebo 2. posilňujúce dávky:
* osobám starším ako 18 rokov,
* najskôr o 3 mesiace po podaní poslednej dávky,
* osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 je možné podať posilňujúcu dávku adaptovanej vakcíny najskôr po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia.

„Vakcíny sú určené pre zdravú populáciu, ale aj pre rizikové skupiny. Tieto vakcíny je možné podať (kombinovať) po predošlej dávke akejkoľvek vakcíny proti COVID-19 dostupnej v SR vrátane vakcín Vaxzevria (AstraZeneca), JCOVDEN (Janssen) alebo Sputnik V,“ uzatvára M. Novotný.