Ilustračná foto - personál

Začíname s unikátnym programom: PACIENTSKA CESTA V ORTOPÉDII

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice a LF UPJŠ, je prvým klinickým pracoviskom na Slovensku i v Česku, ktoré pripravilo cestu pre pacienta na rýchlu regeneráciu po výmene kolenného a bedrového kĺbu. „Cieľom programu je využitie najnovších odborných prístupov a moderných technológií, ktoré našim pacientom môžu zabezpečiť efektívnejší liečebný proces pri implantácii kĺbovej náhrady, čím získajú plnú sebestačnosť oveľa skôr,“ uvádza riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Na každú operáciu a následné zotavenie sa, je potrebné svoje telo dobre pripraviť. Skúsenosti nám ukazujú, že informácií o tom, čo pacienta v nemocnici čaká nikdy nie je dosť. Už roky nás o tom presviedčajú neúnavné otázky našich pacientov. Riešením je komplexný pacientsky program pod názvom „Pacientska cesta“, ktorý UNLP pripravila v spolupráci so spoločnosťou B.Braun. Celým procesom a jeho hlavnými míľnikmi pacienta starostlivo prevedie náš skúsený personál a pokúsi sa zaistiť vyšší komfort liečby a rýchlejšiu rekonvalescenciu. „Veľmi si vážim dôveru, ktorú sme dostali od vedenia UNLP Košice, a ďakujem celému ortopedickému tímu za to, ako sa postavil k takejto veľkej zmene.  Tešíme sa na prvých pacientov,“ hovorí MUDr. Alan Munteanu, člen manažmentu skupiny B. Braun CZ/SK.

Pacient je od začiatku aktívne zapojený do liečby

Všetko sa začína už 10 týždňov pred plánovanou operáciou. Výsledkom je informovaný pacient s dôslednou predoperačnou prípravou. „Tá spočíva v príprave pacienta po fyziologickej stránke až po jeho psychickú pohodu s dodržaním odporúčaných zásad správnej výživy, hygieny na prevenciu vzniku infekcie umelej kĺbovej náhrady, praktizovaním odporúčaných predoperačných cvičení, až po voľbu optimálnej anestézie a analgézie. Cieľom je zníženie operačného stresu a rýchlejšie uzdravenie po operačnom výkone,“ vysvetľuje koordinátor projektu MUDr. Rastislav Šepitka, MPH z Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva.

4 kroky k rýchlemu a úspešnému návratu do aktívneho života

Skorý návrat do aktívneho života je v ceste pacienta, pripravovaného na endoprotézu bedrového alebo kolenného kĺbu, zhrnutý do štyroch kľúčových krokov:

  1. EDUKÁCIA – DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE – brožúrky, pacientska akadémia (stretnutie pacientov pred i po operačnom zákroku, vymenia si skúsenosti, odborný personál pacientom poradí, zodpovie im na všetky otázky a zároveň získa spätnú väzbu), individuálne nastavená mobilná aplikácia a edukačná sestra, pripravená pacientovi vysvetliť akékoľvek nejasnosti.
  2. HYGIENA – ZNÍŽENIE RIZIKA INFEKCIE – adekvátna predoperačná príprava, dodržanie hygienických zásad a používanie antibakteriálnych prípravkov ešte pred hospitalizáciou.
  3. VČASNÁ MOBILIZÁCIA – RÝCHLEJŠIE ZOTAVENIE – Vďaka modernému prístupu k liečbe bolesti sa môžu pacienti postaviť na operovanú končatinu už v samotný deň operácie. Postupne začnú zaťažovať nový kĺb, rýchlejšie získajú sebestačnosť, sebaistotu a silu do ďalšej rehabilitácie.
  4. REHABILITÁCIA – CVIČENIE PRED A PO OPERÁCII – To, ako bude nový umelý kĺb fungovať, závisí od mnohých faktorov a niektoré z nich môže ovplyvniť len sám pacient. Fyzioterapeut mu odporučí vhodné cvičenia, ktoré posilnia svaly už pred operáciou, a tak umožnia skrátiť dĺžku rekonvalescencie po operácii. Odporúčané cvičenia pre našich  pacientov budú dostupné aj na Youtube kanáli UNLP Košice.

„Ak pacient poctivo prejde všetkými štyrmi odporúčanými krokmi, odmenou mu bude kratšia dĺžka pasívneho pobytu na lôžku, čím sa zároveň zníži riziko viacerých pooperačných komplikácií (bolesti, trombóza, opuch) a návrat pacienta do bežného života bude rýchlejší a príjemnejší,“ dodáva doc. MUDr. Marek Lacko, PhD., prednosta Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva.