Ilustračná foto - personál

Zákaz návštev pacientov a testovanie pred hospitalizáciou

ZÁKAZ NÁVŠTEV od 4.7.2022_ UNLP

Začiatkom týždňa sme v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice zaviedli zákaz návštev pacientov na oddeleniach a klinikách. Bol vydaný na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19.

„Od vypuknutia pandémie, viac než dva roky, veľmi pozorne monitorujeme vývoj situácie na dennej báze. Vzhľadom na kontinuálny nárast počtu pacientov s ochorením COVID-19 v tomto období sme museli prijať nové opatrenia. Chránime pacientov  a zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú. Akonáhle bude epidemiologická situácia priaznivejšia, umožníme pacientom opäť návštevy,“ hovorí riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Kvôli zvýšenému výskytu COVID-19 UNLP zaviedla aj povinnosť testovania pacientov pred hospitalizáciou. „Každý pacient, ktorý je prijatý na hospitalizáciu, musí byť otestovaný. Typ testu na dôkaz COVID-19 určuje lekár. Pokiaľ je to potrebné, pacienti sú samozrejme testovaní aj  počas  hospitalizácie,“ vysvetľuje riaditeľ Beňa.

Kontinuálny nárast počtu pacientov

Aj v Košiciach a Košickom kraji sa situácia s počtom pacientov s ochorením COVID-19 komplikuje.  „Sledujeme kontinuálny nárast počtu pacientov a pre nás je najdôležitejšie sledovať, ako sa vyvíja počet hospitalizácií covidových pacientov,“ hovorí prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. „Stúpa počet hospitalizovaných pacientov, ktorí sa s ochorením COVID-19 dostávajú do nemocnice. Pred pár týždňami sme mali hospitalizovaných do 15 pacientov, v súčasnosti je to 20 – 24 pacientov na klinike infektológie, dvaja pacienti sú na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS),“ dodáva.

Zdravotný stav jednej pacientky si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, je hospitalizovaná na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. V zmysle príkazu MZ SR môžu byť pacienti, ktorí prišli na hospitalizáciu s iným zdravotným problémom a boli pozitívne testovaní na COVID-19, umiestení na lôžkach tých oddelení, ktoré im vedia poskytnúť primeranú zdravotnú starostlivosť vo vzťahu k základnému ochoreniu. V UNLP máme pre takýchto pacientov zriadené na oddeleniach a klinikách tzv. izolačné izby.