Ilustračná foto - personál

Zdravie máme vo svojich rukách. Doslova.

hygiena ruk_ ilustračné foto 1

Vedeli ste, že zdravie máme vo svojich rukách? Nemyslíme to obrazne, ale doslova. Práve našimi rukami totiž prechádza množstvo vecí, dotýkame sa nimi mnohých povrchov, zariadení a miest. A následne, našej tváre. Hoci si to ani neuvedomujeme, môžeme si tak spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Samozrejme v tom prípade, pokiaľ si ruky zabúdame umyť.

Medzi potenciálne závažné zdravotné problémy, ktoré si môžeme spôsobiť prostredníctvom kontaminovaných (tzv. „špinavých rúk), patria hnačkové ochorenia tráviaceho traktu. Ich vyvolávateľom môžu byť rotavírusy, norovíry, či vírus hepatitídy typu A.  Okrem toho si môžeme spôsobiť aj problémy na koži či slizniciach, prípadne vyvolať rôzne ochorenia respiračného traktu.

Správne postupy hygieny rúk sú zásadne dôležité v rámci zdravotníckych zariadení

„Význam hygieny rúk sa síce do povedomia dostáva od polovice 19. storočia, avšak osvetové aktivity v tejto oblasti sú naďalej aktuálne a majú svoje stabilné miesto. UNLP sa dlhodobo zapája do edukačných aktivít v tejto oblasti. Cieľom je poukázať na to, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie infekcií spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Hygienická dezinfekcia rúk je základným krokom ochrany pacienta a personálu. Týka sa nielen profesionálnych zdravotníckych zamestnancov, ale aj všetkých osôb vstupujúcich do zdravotníckeho zariadenia,“ hovorí  Mgr. Ladislav Tomčo – vedúci Odboru nemocničnej hygieny a epidemiológie UNLP Košice.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa preto spolu s ďalšími nemocnicami na Slovensku každoročne zapája do Svetového dňa čistých rúk. Pri tejto príležitosti sa pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR v slovenských nemocniciach koná tento týždeň informačné podujatie určené zdravotníkom i širokej verejnosti. Správnu dezinfekciu rúk si môžu naši pacienti, klienti, návštevníci, ale aj zamestnanci osvojiť vo štvrtok 5. mája od 8.30 do 11.30  hod.  na Poliklinike na Tr. SNP alebo v priestoroch recepcie Urgentného príjmu na Rastislavovej 43.