Ilustračná foto - personál

Získali sme 2,7 mil. € na zníženie dopadov pandémie COVID-19

ilustračná fotografia UNLP a Pracovnici v overaloch

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice získala 2,7 mil. € z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). „Financie z tohto eurofondového programu budú slúžiť na zaobstaranie zdravotníckej infraštruktúry, ktorá pomôže znížiť dopady pandémie COVID-19 a zlepší vybavenie nemocnice pred prípadnou ďalšou vlnou pandémie,“ uviedol generálny riaditeľ MUDr. Ján Slávik, MBA.

Situácia s ochorením COVID-19 je v súčasnosti aj v našej nemocnici priaznivá a pokojná. „Nechceme situáciu podceňovať a čokoľvek zanedbať. Pripravujeme sa intenzívne na ďalšie obdobie, aby sme v prípade zhoršenia situácie vedeli pružne reagovať a poskytovať adekvátnu zdravotnú starostlivosť všetkým našim pacientom v oboch areáloch na Tr. SNP, aj na Rastislavovej ulici,“ dodal generálny riaditeľ.

UNLP bola v zime s 350-timi reprofilizovanými lôžkami najväčším COVID centrom na Slovensku. Hospitalizovaných tu bolo doposiaľ vyše 3800 covidových pacientov. Zdravotníci tieto namáhavé situácie zvládli s maximálnou profesionalitou. Na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny pomohli a zachránili životy 70 % pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, čo je v rámci Slovenska vysoko nadpriemerné. „Chceme aj naďalej poskytovať profesionálnu zdravotnú starostlivosť pacientom a zabezpečiť kvalitné pracovné prostredie celému personálu. Nové prístroje a ochranné pomôckyzlepšia pracovné možnosti pri liečbe covidových pacientov,“uzavrel J. Slávik.

Nové röntgeny, ultrazvuky či operačný mikroskop

Viac než 90% zo sumy 2,7 mil. €pôjde na nové vybavenie, ktoré pomáhav prevencii, diagnostike, testovaní a liečbe pacientov s diagnózou COVID-19. „Plánujeme našim zdravotníkom zaobstarať 10 kusov nových röntgenov, 11 ultrazvukových prístrojov a moderný operačný mikroskop. Tiež budeme z operačného programu zaobstarávať modernú laboratórnu techniku,“ povedal MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť. UNLP bude pritom vychádzať z aktuálnej dostupnosti zdravotníckych zariadení na oboch pracoviskách, na Tr. SNP aj na Rastislavovej ulici.

„Dôraz kladieme na efektivitu, aby sa nové zariadenia plnohodnotne využívali nielen počas pandémie COVID-19, ale aj po ukončení pandemickej situácie,“ dodal MUDr. Beňa. Menšiu časť finančných prostriedkov z programu IROP využijeme na zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok, ako sú respirátory, overaly či germicídne žiariče. „Nové vybavenie má slúžiť na prevenciu nekontrolovaného šírenia a včasnú diagnostiku vírusového ochorenia COVID-19 a tiež na adekvátnu liečbu infikovaných pacientov, čina doliečovanie najmä ohrozených skupín,“ uzavrel výkonný riaditeľ.