Ilustračná foto - personál

Získali sme A+ NAJLEPŠÍ VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice získala ocenenie A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ. „Ocitli sme sa medzi  najlepšími verejnými obstarávateľmi spomedzi takmer štyritisíc verejných inštitúcií. Spomedzi 73 hodnotených nemocníc a zdravotníckych zariadení sme skončili na 13. mieste. Zaväzuje nás to pokračovať v nastavenom trende a budem rád, ak sa nám v budúcnosti podarí ešte zlepšiť našu pozíciu,“ hovorí riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelil UNLP portál TRANSPAREX.  za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Druhá najväčšia nemocnica na Slovensku sa tak ocitla na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získala hodnotenie A+. Ocenenie portál udelil len 229 najlepším verejným obstarávateľom, pričom sa hodnotilo  celkovo 3 904 subjektov.  https://www.transparex.sk/hodnotenie-obstaravatelov

Poďakovanie pre zodpovedných zamestnancov

„Za ocenenie môžeme poďakovať predovšetkým našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania v našej nemocnici. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia zvyšujú dôveryhodnosť našej nemocnice v očiach širokej verejnosti a rovnako nám  pomáha šetriť verejnými financiami, zvlášť v tomto ekonomicky mimoriadne náročnom období,“ dodal Ľ. Beňa.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt TRANSPAREX. prevádzkuje. Portál prináša najväčšiu unikátnu databázu dát v oblasti verejného obstarávania. Jeho cieľom je otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť transparentnosť vo verejných obstarávaniach. Práve vďaka verejnej kontrole prispieva k zvyšovaniu efektivity inštitúcií pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň pomáha obstarávateľom získavať kvalitných dodávateľov.

„Z hodnotenia TRANSPAREX. vyplynulo, že sme verejné obstarávanie v UNLP realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky zároveň realizujeme výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú v nich transparentní a spoľahliví dodávatelia,“ uzatvára riaditeľ nemocnice.

Pri rebríčku zodpovedných obstarávateľov hodnotil portál viacero ukazovateľov:

  • Hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk)
  • Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní
  • Priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania
  • Spoľahlivosť verejného obstarávateľa
  • Pochybenia v procese verejného obstarávania
  • Koncentrácia dodávateľov
  • Reputačné riziko obstarávateľov
  • Reputačné riziko dodávateľov

Kompletné hodnotenie UNLP ako aj ďalších verejných obstarávateľov, vrátane použitej metodiky nájdete na www.transparex.sk.