Ilustračná foto - personál

Získali sme ocenenie ZODPOVEDNÝ VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 2022

Portál TRANSPAREX. udelil Univerzitnej nemocnici L. Pasteura  Košice ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. V rebríčku hodnotenia sme sa ocitli na popredných priečkach spomedzi 4400 verejných obstarávateľov a získali sme nadpriemerné hodnotenie A+.

„Zvlášť náš teší to, že sme sa oproti minulému roku ešte zlepšili. So skóre 80,14 sme skončili na 10. mieste spomedzi 69 nemocníc a zdravotníckych zariadení. Za toto ocenenie patrí poďakovanie našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám pomáha šetriť verejné financie. Zároveň sa zvyšuje dôveryhodné postavenie našej nemocnice v očiach verejnosti a občanov celého Slovenska“ uviedol riaditeľ UNLP MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 udelila spoločnosť ProWise, a. s., ktorá portál TRANSPAREX. prevádzkuje. Prináša najväčšiu unikátnu databázu dát v oblasti verejného obstarávania. Cieľom je otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť transparentnosť vo verejných obstarávaniach. Práve vďaka verejnej kontrole prispieva k zvyšovaniu efektivity inštitúcií pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň pomáha obstarávateľom získavať kvalitných dodávateľov.

Portál vyhodnocuje nasledovné ukazovatele: hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk), priemerné úspory vo verejnom obstarávaní, priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania, spoľahlivosť verejného obstarávateľa, pochybenia v procese verejného obstarávania, koncentrácia dodávateľov, reputačné riziko obstarávateľov ako aj reputačné riziko dodávateľov.

Kompletné hodnotenie UNLP Košice ako aj ďalších verejných obstarávateľov, vrátane použitej metodiky nájdete na www.transparex.sk.