Ilustračná foto - personál

Zlepšovať sa v poskytovaní RESUSCITÁCIE = PRIPRAVIŤ SA NA OSTRÉ SITUÁCIE

Zdravotníci na Oddelení urgentného príjmu (OUP) na Tr. SNP absolvovali zaujímavý workshop – simulovanú záchranu pacienta, vrátane komunikácie so Záchranným operačným strediskom. „Museli pritom diagnostikovať  a riešiť simulovaný zdravotný stav  pacienta, ktorý náhle skončí na urgentnom príjme. Komunikovali s konkrétnymi konziliárnymi lekármi z OUP, jednoducho sa simulovala spolupráca celého multiodborového tímu,“ vysvetľuje MUDr. Marián Sedlák.

Vďaka  Centru simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF si precvičili svoje teoretické poznatky a odskúšali si ich na zaujímavej technike. Využili figurínu, ktorá priamo vyhodnocuje postup pri resuscitácii a prenáša dáta v reálnom čase na pripojené zariadenie. To všetko bez rizika ohrozenia života pacienta!

„Cieľom nácvikov je simulácia urgentných kritických stavov, nácvik koordinácie, vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi lekármi, sestrami, sanitármi a samozrejme záchranármi na urgentnom príjme. Cvičíme prístup k pacientovi, ale aj všetky ostatné zručnosti, ktoré sú pri záchrane ľudského života dôležité,“ uviedol MUDr. Marián Sedlák.

 

✅postup ošetrenia kritického pacienta podľa realistického scenára

✅nácvik tzv. KPR (Kardiopulmonálna resuscitácia)

✅zabezpečenie dýchacích ciest

✅manažment kritického pacienta – nácvik praktických postupov

✅nácvik komunikácie, koordinácie, spolupráca medzi rôznymi špecializáciami a personálom v rámci OUP

✅ zavádzanie i.v. prístupu

Záchranu života si precvičujú všetci zamestnanci na urgentnom príjme

Na OUP sa okrem toho rozhodli zintenzívniť školenia personálu pri resuscitácii pacienta nielen pre lekárov či sestry, ale aj sanitárov, praktické sestry a ďalší pomocný zdravotnícky personál, ktorý by mal vedieť v náročných situáciách poskytnúť prvú pomoc.

„Resuscitácia je najdôležitejšia, keď máme kolabujúceho pacienta. Ku kolapsu pacienta, ktorý čaká na urgente v čakárni, môže dôjsť kedykoľvek. Je nevyhnutné, aby každý kolega vedel poskytnúť aspoň základnú pomoc. Je jedno, kto priskočí na pomoc, ale dôležité je, začať stláčať hrudník pacientovi, pokiaľ došlo k náhlej zástave srdca,“ vysvetľuje vedúca sestra oddelenia Mgr. Zuzana Ružbašanová, dipl. s.

Každý, kto si to vyskúšal vie, že to nie je jednoduché. „Robiť dve minúty nepretržite kompresiu, je mimoriadne náročný výkon. Hĺbka stlačenia by mala byť približne 5 – 6 cm, dôležitá je aj pravidelnosť stláčania. Srdce by sa malo stlačiť 100-krát za minútu, aby to bol správne a efektívne. Je dôležité, aby srdiečko pacienta bolo naozaj poriadne stlačené, a aby krv cirkulovala v celom tele. Preto je nevyhnutné sa v tom zlepšovať, na to chceme na našom urgente klásť veľký dôraz,“ dodáva vedúca sestra.

Zdravotnícky personál si bude simulovanú kardiopulmonálnu resuscitáciu v spolupráci s CSVM UPJŠ LF precvičovať pravidelne.