Ilustračná foto - personál

Kategória: Tlačové správy

Aktuality a novinky
UNLP Košice

Tlačová správa

26.09.2023

UNLP ponúka nové glaukómové implantáty, ide o jediné certifikované pracovisko na východe

Po implantácii dochádza u pacienta buď k výraznej redukcii liečby zeleného zákalu alebo pacient vôbec nepotrebuje žiadnu ďalšiu liečbu antiglaukomatikami.

Čítať viac
Tlačová správa

18.09.2023

Prvá alogénna transplantácia Langerhansových ostrovčekov na Slovensku

Bunky pankreasu od darcu pre pacientku s cukrovkou 1. typu V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice,  ako prvej na Slovensku, zrealizovali alogénnu transplantáciu Langerhansových ostrovčekov (LO)…

Čítať viac
Tlačová správa

25.08.2023

Jedinečné centrum pre liečbu močových kameňov

Naše oddelenie urológie sa teší z novej, moderne vybavenej operačnej sály, zameranej hlavne na endourológiu. Využíva sa pri diagnostike a liečbe pacientov s močovými kameňmi.

Čítať viac
Tlačová správa

21.08.2023

Klienti psychiatrického stacionára vybudovali vďaka ergoterapii komunitnú záhradu v areáli nemocnice na Tr. SNP

Duševné zdravie – nesmierne dôležité a pritom také krehké. V poslednom období sa mu venuje väčšia pozornosť ako v minulosti. Psychické problémy ľudí postupne prestávajú…

Čítať viac
Tlačová správa

16.08.2023

UNLP získala najmodernejší očný operačný mikroskop s precíznou navigáciou

Prístroj patrí k najvyššej generácii očných mikroskopov, po celý čas sleduje pohyby oka pacienta. Vďaka tomu sa operatér orientuje v oku so 100% presnosťou.

Čítať viac
Tlačová správa

03.08.2023

V UNLP odobrali a transportovali bijúce srdce do Prahy

Pražskí odborníci prišli prvýkrát na východ Slovenska po srdce so špeciálnym prístrojovým vybavením, ktoré napodobňuje fyziologický stav, a zároveň udržiava srdce v teplom a bijúcom stave.

Čítať viac
Tlačová správa

27.07.2023

Začíname s unikátnym programom: PACIENTSKA CESTA V ORTOPÉDII

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice a LF UPJŠ, je prvým pracoviskom na Slovensku, ktoré pripravilo cestu pre pacienta na rýchlu regeneráciu po…

Čítať viac
Tlačová správa

20.07.2023

P. Urdzík: Najviac miniivazívnych operácií prolapsu robíme v UNLP. Snažíme sa ich rozšíriť po Slovensku

Problém, ktorým trpí tretina žien. NEPODCEŇUJME JEHO RIEŠENIE. Celoživotné riziko, že žena bude operovaná pre prolaps je až 11%. Profesor Peter Urdzík: Pokles panvového dna…

Čítať viac
Tlačová správa

29.06.2023

POZOR na úrazy a zdravotné problémy v lete. DETI VŽDY POD DOHĽADOM.

Záchranári a lekári urgentných príjmov sa v Košiciach pripravovali na urgentnú medicínu v letnom období.

Čítať viac
Tlačová správa

22.06.2023

Novinky na I. stomatologickej klinike zlepšujú podmienky pre detských hendikepovaných pacientov

Zdravotnú starostlivosť poskytujú na I. stomatologickej klinike na Tr. SNP 1 bezmála dvom tisíckam pacientov mesačne. Modernizácia, nové prístroje a špičkové RTG pracovisko prinášajú zvýšenie…

Čítať viac