UNLP Animation
Dnes je nedeľa 17. decembra 2017. Sviatok má Kornélia zajtra má sviatok Sláva/Slávka .  

Domovská stránka
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností

    


Domovská stránka
Oznam: 
UNLP Košice hostila celoslovenské stretnutie zástupcov denných psychiatrických stacionárov (DPS)

15 december 2017   web - Udialo sa...  

Seminár sa v priestoroch Psychiatrickej kliniky na Rastislavovej 43 niesol v duchu témy „Terapeutické postupy v DPS- Jeseň2017.“ V odbornej diskusii a príspevkoch počas 8. ročníka tohto stretnutia sa účastníci zamerali najmä na budúcnosť DPS.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Image
Foto: Dionýz Kiss


 Na stretnutí sa prezentovali výsledky práce jednotlivých stacionárov, vymieňali sa skúsenosti  v rámci workshopov a skúšali sa nové terapeutické postupy. S nostalgiou sa spomínalo na nadšenie,  ktoré sprevádzalo prácu terapeutov, ale aj demotivujúce problémy (najmä v oblasti ekonomického zakotvenia), s ktorými sa stretávajú všetky mimo zdravotnícke aktivity. „To potvrdzuje nutnosť hľadania nových zdrojov– či už zmien v inštitucionálnom zabezpečení (napr. väčšia účasť sociálneho sektora) alebo hľadaní spôsobov, ako znovu oživiť entuziazmus tých, ktorí sa na starostlivosti o duševne chorých podieľajú. Spomínané postrehy viedli k záveru, že v prípade komunitnej starostlivosti o psychicky chorých je nutné vytváranie multidisciplinárnych tímov integrovaných komunitnou štruktúrou služieb s prepojením na zdravotnícku starostlivosť,“ informovala primárka Psychiatrickej kliniky MUDr. Slávka Dubinská, MHA.


V súvislosti s tým sa účastníci oboznámili s obsahom  listu ministrovi zdravotníctva JUDr. Tomášovi Druckerovi  s výzvou či skôr prosbou o pomoc s nastavením podmienok pre stacionáre tak, aby fungovali aj naďalej. Pri súčasných platbách za miestodeň od zdravotných poisťovní je akýkoľvek- aj ten najskromnejší a najekonomickejší DPS podľa štatistík veľmi stratový To je podľa odborníkov aj hlavný dôvod, prečo sa nedarí napĺňať Reformu psychiatrickej starostlivosti (1991) a prečo stacionáre buď zanikajú, stávajú sa nefunkčné a prečo nové nevznikajú.

Image
Foto: Dionýz Kiss

V tejto dobe dynamicky sa meniacich nárokov sa denné centrá alebo ich nástupcovia v podobe komunitných projektov musia usilovať o to, aby:

- inšpirovali ľudí k sebadôvere a napĺňali energiou, pocitom nádeje a aktivizovali
- pobádali klientov k tomu, aby si okolo seba vytvárali sociálnu sieť tvorenú priateľmi a známymi
-  stimulovali ich k tomu, aby sa plne zúčastňovali na dianí v miestnej komunite
- nediskriminovali, neposudzovali, ale konali akceptujúco
- boli prístupné a atraktívne pre všetkých ľudí- pracujúcich, študentov, ľudí s trvalou invaliditou, no najmä tých z menšín- či už etnických, náboženských a taktiež aby boli prístupné pre tých, ktorí sa doposiaľ vyhýbali využívaniu takýchto služieb
- vytvárali príležitosti k rozvíjaniu zručností a daností a k osobnostnému rastu
- sústreďovali sa a stavali na tom, čo je v človeku zdravé, pozitívne pomáhali ľuďom zorientovať sa vo svojej situácii a vedeli ich správne nasmerovať – napr. poskytovaním potrebných informácií o iných centrách, možnostiach pomoci, ale aj o bežných každodenných záležitostiach, ako sú nákupy, upratovanie či voľno časové aktivity.
- A v neposlednom rade boli schopné rýchlo sa prispôsobiť

Image
Foto: Dionýz Kiss

Čo je to denný stacionár?

Denné stacionáre sú definované ako zaradenia špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorá sa realizuje formou denného pobytu v trvaní 6 - 8 hodín. Pri zriaďovaní  sa uplatňuje regionálny princíp t.j. pre región 150 000 obyvateľov je to 30 denných miest a 1 špecializovaná ambulancia. Ich hlavným cieľom je dostupnosť a komplexná psychiatrická starostlivosť. Denné stacionáre pracujú samostatne, administratívne sú však prepojené na psychiatrické zariadenia. V súčasnosti je na Slovensku evidovaných 17 takýchto stacionárov, z toho 5 v Bratislave. Terapeutické kontinuum, ako základný princíp fungovania, je zabezpečený terapeutickým tímom. Predpokladá  sa tiež prepojenie s lôžkovými zaradeniami, s rehabilitačnými strediskami a s organizáciami pre príbuzných i pacientov. „Klienti v stacionári majú individualizovaný liečebný program. Pobyt klienta trvá niekoľko hodín denne, v priemere je to 4 - 12 týždňov. Sociálna rehabilitácia sa u klientov DPS dosahuje prostredníctvom komunitných sedení, individuálnej či skupinovej psychoterapie, práce v pracovných a umeleckých dielňach a sociálnym poradenstvom,“ dodáva primárka.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Komunitná liečba je systém terapie, podpory a pomoci, ktorý je po obsahovej a organizačnej stránke usporiadaný tak, aby bol schopný pomôcť ľuďom s vážnejším psychickým postihnutím žiť v podmienkach  bežného života čo najuspokojivejším spôsobom. V rámci sociálnej rehabilitácie ľudí s duševnou poruchou sa používajú aktivity ako je komunita, pracovné či umelecké dielne, sociálne poradenstvo, sociálna prevencia,  psychoterapia, rodinná sociálna terapia, fungovanie a práca v komunite, pracovná terapia, arteterapia, chránené bývanie, chránené zamestnávanie či osobná asistencia.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Aj napriek problémom, ktoré neobišli ani tento sektor, pripravená vianočná burza výrobkov klientov na záver spestrila celý program a naladila účastníkov stretnutia do pozitívnych emócií.

Image
Foto: Dionýz Kiss


Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 15 december 2017 )    
V Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice sme opäť darovali krv pacientom

06 december 2017   web - Udialo sa...  

V. ročník Mikulášskej kvapky krvi otvoril už tradične generálny riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Milan Maďar, MPH.. Odber sme v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou realizovali okrem tradičného miesta na Triede SNP 1 aj na Rastislavovej 43 v Pavilóne zdravia. 

Image
Foto: Dionýz Kiss  

Na odberové kreslá si sadlo spolu sto darcov, z ktorých deväť bolo prvodarcov. Nechýbala ani ďalšia stálica tohto podujatia, náš 50 ročný zamestnanec Peter Šebök, pre ktorého to už bol 125. odber v poradí: „Po prvýkrát som krv daroval ešte v roku 1989 a potom som už chodieval krv darovať pravidelne. Momentálne sú odbery oveľa modernejšie, kedysi to trvalo dosť dlho a krv sa odberala ešte do sklenených nádob. U mňa je odber sťažený tým, že moje žily sú už značne zjazvené, takže každý odber závisí to aj od šikovnosti zdravotníkov.“ Za svoje odbery už získal Kňazovického medailu.

Image
Foto: Dionýz Kiss  

Krv môže darovať každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý váži viac ako 50 kg.  Pri každom odbere sa odoberie obyčajne 400 až 450 ml krvi. Pred finálnym odberom sa ešte realizuje rýchle vyšetrenie krvi, ktoré môže odhaliť viaceré problémy so zdravotným stavom a tak darcu zo zoznamu dočasne vyradiť. Pred odberom je ale dôležité dodržiavať nasledovné pokyny:

- večer a ráno piť čo najviac tekutín
- večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie
- pred odberom môžete jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu
- samozrejme nesmiete zabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca

Image
Foto: Dionýz Kiss

Ako prebieha odber?

-  darca najprv vyplní dotazník
- lekár mu poradí v prípade, ak si nie je istý, či môže darovať krv
- odoberie sa vzorka na rýchle vyšetrenie
- pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 až 450 ml krvi do sterilných odberových vakov

Image
Foto: Dionýz Kiss
Image
Foto: Dionýz Kiss
Image
Foto: Dionýz Kiss

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 06 december 2017 )    
Naši rezidenti absolvovali špecializačnú skúšku

29 november 2017   web - Udialo sa...  

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice pripravila v spolupráci s UPJŠ Košice na špecializačnú skúšku ďalších 6 lekárov. Tí budú prevádzkovať samostatnú nezávislú ambulantnú prax. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky chce týmto programom znížiť vekový priemer všeobecných lekárov a pediatrov. 

Image 
Foto: Dionýz Kiss

Rezidentský program zaviedlo MZ SR 1.10.2014 a naša nemocnica sa doň zapojila už na začiatku. Vtedy sme do programu zapojili 16 rezidentov študujúcich špecializáciu všeobecné lekárstvo, v priebehu nasledujúcich mesiacov sme počet navŕšili na súčasných 32 rezidentov. Cieľom programu je znížiť vekový priemer všeobecných lekárov, výrazne zlepšiť vzdelanosť v odbore všeobecné lekárstvo či zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte. 

 

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 11 december 2017 )   Čítať viac...  
Dokončili sme časť prác na Klinike infektológie a cestovnej medicíny, rekonštrukcia pokračuje

22 november 2017   web - Pozvánky - Oznamy  

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa pred časom pustila do viacerých opráv na budove XVII. pavilónu, kde sídli Klinika infektológie a cestovnej medicíny. Tá pred časom čelila viacerým sťažnostiam zo strany pacientov či dokonca politikov. Realizácia prác bola zabezpečená dodávateľsky, ďalšie výdavky sme hradili z vlastných zdrojov.


Image
Foto: Dionýz Kiss

 

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 11 december 2017 )   Čítať viac...  
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa opäť zapojila do Svetového dňa psoriázy

27 október 2017   web - Udialo sa...  

Aj tento rok si dňa 29. októbra pripomíname Svetový deň psoriázy. Vyhlasuje ho medzinárodná federácia psoriatických organizácií IFPA zastupujúca viac ako 125 miliónov pacientov so psoriázou na celom svete a Svetová zdravotnícka organizácia. Pri tejto príležitosti sa UNLP Košice zapojila do Dňa otvorených dverí, ktorý zastrešuje Slovenská dermatovenerologická spoločnosť.

Image

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 11 december 2017 )   Čítať viac...  
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšie > Koniec >>

Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov
Kto je online?
Máme 123 návštevníkov online

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

 Zmluvný partner:  


©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001