Dnes je pondelok 24. októbra 2016. Sviatok má Kvetoslava zajtra má sviatok Aurel .  

Domovská stránka
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka

    


Domovská stránka
Traja lekári UNLP víťazmi celoslovenskej ankety TOP inovácie v zdravotníctve

20 október 2016   web - Udialo sa...  

Po úspešnom projekte TOP lekári Slovenska sa Zdravotnícke noviny rozhodli zviditeľniť unikátne výkony, či operácie, ktoré sa robia v slovenských zdravotníckych zariadeniach. 
Nominovaných bolo 63 unikátnych výkonov v 10 odbornostiach, pričom v dvoch z nich zvíťazila Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP), prostredníctvom elektronického hlasovania. Celoslovenské víťazstvo v odbore gastroenterológia získal
MUDr. Eduard Veselíny, PhD. vďaka zavedeniu novej endoskopickej metódy vyšetrenia žlčových a pankreatických ciest 
a celoslovenské víťazstvo v odbore neurochirurgia získali prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
a doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH, za úspešnú realizáciu rekonštrukcií častí lebky
s použitím titánových implantátov vyrobených na mieru.

Image
MUDr. Eduard Veselíny, PhD. krátko pred vyšetrením pacienta novou metódou
na gastroenterologickom pracovisku I. internej kliniky UNLP

Vyšetrenie povie viac ako röntgen a šetrí pacienta, aj lekárov
Len vlani zaviedla UNLP najnovšiu perorálnu cholangiopankreatoskopickú techniku, nazývanú
aj SpyGlass systém, ktorú je možné použiť v rámci ERCP výkonu jedným lekárom. Gastroenterologické pracovisko I. internej kliniky ako jediné na východnom Slovensku vykonáva ERCP metodiku, teda endoskopickú retrográdnu cholangiopankreatografiu, čo je endoskopické vyšetrenie žlčových a pankreatických ciest pomocou videoendoskopu a rtg prístroja.

Princíp novej metódy, ktorá sa nazýva cholangioskopia
„Tenký cholangioskopický katéter sa cez pracovný kanál videoduodenoskopu (endoskop používaný pri ERCP zákroku) zavádza priamo do žlčovodu alebo hlavného pankreatického vývodu. Táto metóda umožňuje priame vizuálne vyšetrenie striktúr alebo iných defektov kontrastnej náplne
a umožňuje priamu inšpekciu epitelu žlčovodov a pankreatického vývodu, odobratie bioptických vzoriek alebo realizáciu cytologických sterov pod priamou vizuálnou kontrolu. Ďalšou veľkou výhodou je možnosť vykonania elektrohydraulickej alebo laserovej litotripsie veľkých konkrementov pod priamou vizuálnou kontrolou. Táto metóda tak výrazne rozširuje diagnostické a terapeutické možnosti endoskopie hepatobiliárneho a pankreatického traktu,“
vysvetlil v krátkosti princíp a výhody nového vyšetrenia MUDr. Eduard Veselíny, PhD.

Nielen diagnóza, ale aj terapia
Novinku môžu lekári použiť v dvoch indikáciách. „Ako prvá je diagnostická, a to, že vďaka prístroju vieme o stenóze, čiže zúžení, ktoré je v žlčovode s veľkou pravdepodobnosťou povedať, že či je zhubné alebo nezhubné. Taktiež vieme pri vyšetrení cielenejšie zobrať bioptické vzorky, čiže vieme urobiť cytológiu a biopsiu“, uviedol MUDr. Veselíny, PhD.
Druhou veľkou výhodou tohto vyšetrenia je, že v prípade, že pri diagnostike objavia v žlčovode lekári veľké žlčové kamene, vedia ich hneď pod kontrolou cholangioskopu rozdrviť. „Keď je konkrement malý, obvykle do 1až 1,5 cm, tak sa väčšinou dá po narezaní papily zo žlčovodu odstrániť. Avšak väčšie konkrementy je nutné najprv rozdrviť, práve pomocou cholangioskopu a elektrohydraulickej alebo laserovej litotripsie, a následne je možné menšie konkrementy zo žlčovodu extrahovať“, dodal gastroeneterológ.
Novinka je nápomocná aj vtedy, keď sa majú lekári rozhodnúť, čo v prípade tumoru žlčových ciest. „Chirurgovi vieme presnejšie povedať, ako vysoko sa tumor v žlčovode nachádza, či je ešte
pod vetvením alebo či sa ho už dotýka, a tým pádom sa chirurg vie lepšie rozhodnúť, či je možné tumor odstrániť a aký typ operácie by bol pre pacienta najvýhodnejší. Cholangioskopia – priamy pohľad do žlčovodu - nám poskytne nové cenné informácie, ktoré mnohokrát klasickým rontgenovým zobrazením nie je možné získať“
, upresnil E. Veselíny. Okrem toho lekár dokáže vidieť ako odstupujú aj jednotlivé vývody v oblasti vetvenia žlčovodu, takže vie cielene zacieliť vodič a následne presne zaviesť duodenobiliárny drén. „Pod röntgenom to niekedy ide ťažko, takže cholangioskopia môže pomôcť aj pri týchto situáciách“, doplnil lekár. "Pri našom ročnom obrate cca 600 ERCP výkonov odhadujem, že SpyGlass systém využijeme asi u 30 pacientov ročne“, dodal E. Veselíny.

Image
MUDr. Eduard Veselíny, PhD. pri preberaní pamätnej plakety
na konferencii Slovenské zdravotníctvo 2016 v Bratislave.

Začalo sa to v roku 2013, kedy bol vyrobený a následne voperovaný prvý lebečný titánový implantát na Slovensku pacientovi na mieru pomocou 3D tlače
Išlo o vášnivého hubára, ktorý často odpadával. Pri jednom „hubárčení“ ho do hlavy udrel konár
a odpadol. Našli ho až po troch dňoch a previezli do popradskej nemocnice. Po čiastočnom zotavení, navštívil UNLP a spolu s odborníkmi našli riešenie. „U tohto pacienta išlo o poranenie čelovej, spánkovej a temennej časti a nahradili sme 40 percent tváre“, hovorí prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH, prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie.

Image
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH (vpravo), doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH (vľavo)
ako hlavní operatéri počas operácie lebečného titánového implantátu

Je to tímová práca, ktorej výsledkom je výrazné skvalitnenie života pacienta
Implantáty pre pacientov UNLP vznikajú v spolupráci s Katedrou biomedicínskeho inžinierstva
a merania na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. „Postaral sa o to vedecko-odborný tím pozostávajúci zo zamestnancov Lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a taktiež
z Technickej univerzity. Zásluhu na tom má najmä dopytovo-orientovaný projekt Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
v mojom zastúpení a Neurochirurgická klinika v zastúpení docenta Miroslava Gajdoša.,“
pripomenul prof. A. Jenča.
Pri takýchto zákrokoch je podľa doc. MUDr. Miroslava Gajdoša, CSc., MPH, prednostu Neurochirurgickej kliniky veľmi dôležité to, že nový implantát sa maximálnou mierou približuje
k normálnym pomerom. Mozog totiž neznáša tlak. „Keď je malý defekt, implantát sa dá vyrobiť
z cementu. Dá sa vyrobiť ručne na sále, ale aj priemyselne, len má svoje nevýhody, napríklad sú tam známky resorpcie. Ale tento implantát z titánu je nezničiteľný. Titán sa používa v kozmonautike
a v leteckom priemysle a má vysoké uplatnenie v zdravotníctve. A organizmus ho príjme“,
povedal doc. M. Gajdoš.

Image
Lebečný titánový implantát vyrobený na mieru krátko pred osadením  

Implantát musí sedieť na milimeter
Najprv sa vytvoril algoritmus výroby a realizácie implantátu. Na jeho výrobu bol potrebný CT alebo magnetický snímok, podľa ktorého technici vytvorili softvérový model. Na jeho základe vytlačili odborníci na Technickej univerzite najprv referenčný model v plastovom tvare. Až nakoniec prišla
na rad realizácia implantátu, ktorá išla do výroby aditívnou metódou.
Ako upozornil docent Gajdoš, dôležitá je presnosť. „Ak je už raz vyrobená titánová náhrada, je ťažké ju opracovať. Je problém ju ohnúť, či odstrihnúť. Musí byť presná. Nikdy sa nestalo, že by pacientovi nesadla“, uviedol docent Gajdoš.

Inovátori sa často stretávajú s nepochopením okolia s tým, „veď na čo“...
„Experimentátori sa nemôžu pozerať týmto smerom. Netvrdíme, že staršie veci nie sú dobré.
Sú výborné. Ale ak vieme urobiť niečo lepšie a veda nám to umožňuje, tak prečo to neurobiť.
Psy štekajú a karavána ide ďalej. Ani my nemáme ustlané na ružiach. Medicína však ide dopredu
a k najväčším novinkám patrí práve 3D tlač,“
povedal prof. A. Jenča a dodal: „V mene celého môjho tímu, touto cestou zároveň vyjadrujem poďakovanie vedeniu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, ktoré vytvorilo všetky potrebné podmienky pre aplikáciu tejto inovatívnej medicínskej metódy, z ktorej dnes profitujú hlavne naši pacienti a už čoskoro verejnosti predstavíme svetový unikát.“

V UNLP doposiaľ zrealizovali sedem implantátov a na zákrok momentálne čaká ďalších sedem pacientov. 

Image
doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH si prevzal pamätnú plaketu.

Image
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH pri preberaní pamätnej plakety.

Image
Ocenení lekári na konferencii Slovenské zdravotníctvo 2016 v Bratislave koncom septembra.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 24 október 2016 )    
Bežecký tím UN L. Pasteura si na najväčšom maratóne v Európe vybojoval 13. miesto

12 október 2016   web - Udialo sa...  

13. miesto spomedzi 35. celkovo hodnotených tímov na tohtoročnom Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach (MMM), v kategórii Firemný beh, obsadil tím Kliniky rádiodiagnostiky
a nukleárnej medicíny z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP). Okrem nich však
aj na operačných sálach UNLP pracujú desiatky bežeckých vytrvalcov.

Image
Členovia bežeckého tímu UNLP, zľava: Renáta Rogoňová, dipl. r. a., Adam Popjak, dipl. r. a., Simona Šebová, dipl. r. a. Adam Popjak bol s výkonom spokojný, avšak na budúci rok majú ambíciu výsledok zlepšiť: „Tento rok sme síce nevyhrali, ale počas roka plánujeme na tom s kolegami pracovať.“

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 20 október 2016 )   Čítať viac...  
Modernizácia JIS II. chirurgickej kliniky prináša vyšší komfort pre pacientov UN L. Pasteura

11 október 2016   web - Pozvánky - Oznamy  

Vedenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP) oznamuje verejnosti, že 10. októbra 2016 boli ukončené rekonštrukčné práce v rámci modernizácie Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) II. chirurgickej kliniky na Rastislavovej 43 (VII. posch. Chirurgického monobloku).
Po úprave priestorov v zmysle prísnych hygienických predpisov a opätovnom zariadení bude vynovená JIS v plnej miere slúžiť našim pacientom i personálu.

Výsledkom stavebných prác na JIS je modernizácia priestorového vybavenia, čo sa odrazí na vyššej úrovni starostlivosti o pacienta. Zväčší sa priestorový komfort, čo umožní lepšiu manipuláciu
s pacientom. Vzhľadom na doposiaľ zastaranú klimatizačnú techniku, ktorá opakovane vykazovala poruchy, sa zvýši štandard v súvislosti s inštalovaním novej klimatizácie, tak na operačných sálach, ako aj na oddelení. Táto investícia predstavuje benefit predovšetkým pre našich pacientov
a je prínosom aj pre personál UNLP Košice.   

Návštevníkom chirurgického monobloku zároveň oznamujeme, že 5. októbra 2016 bola ukončená kompletná rekonštrukcia piatich výťahov (dvoch osobných, dvoch nákladných - určených
na prevádzkové potreby jednotlivých pracovísk a jedného stravného výťahu, ktorý je súčasťou XVIII. pavilónu).

Obidve investičné akcie boli financované z kapitálových výdavkov štátu:
- stavebné úpravy JIS v objeme 432 481 EUR s DPH
- rekonštrukcia 5 ks výťahov za 227 998 EUR s DPH

Image
JIS II. chirurgickej kliniky pred rekonštrukciou

Image
JIS po rekonštrukcii

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 17 október 2016 )   Čítať viac...  
Pacientov UNLP s mnohopočetným myelómom podporil tréner Matej Spišiak symbolickým maratónskym behom

30 september 2016   web - Udialo sa...  

Lekári, pacienti a ich rodinní príslušníci na najväčšom maratóne v Európe poukázali
na zákerné, no pri včasnom diagnostikovaní dobre liečiteľné ochorenie - mnohopočetný myelóm (ojedinelý druh rakoviny kostnej drene).
Myšlienka zaradiť do programu Medzinárodného maratónu mieru aj symbolický beh pre pacientov s mnohopočetným myelómom vznikla na Klinike hematológie a onkohematológie UN L.Pasteura a LF UPJŠ v Košiciach pred 4 rokmi.
Keďže pacienti s mnohopočetným myelómom tvoria najväčšiu časť pacientov kliniky, lekári sa ich rozhodli týmto spôsobom podporiť a ukázať im, že na nich myslia. 

IV. ročník tohto symbolického behu, podporil osobnou účasťou, aktuálne najlepší tréner atletickej chôdze na svete, Matej Spišiak, ktorý má za sebou so svojím zverencom Matejom Tóthom mimoriadne vydarenú sezónu. Po zlate z Pekingu si domov z Ria de Janeiro odniesli len pred nedávnom suverénne zlatú olympijskú medailu.

Beh špeciálnej skupiny sa uskutočnil pod záštitou Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Image
Rodák z Nitry, Matej Spišiak, kouč elitného športovca Mateja Tótha, zavŕšil svoju mimoriadne úspešnú sezónu behom pre dobrú vec. Sympatický tréner s tými najväčšími cieľmi sa pripojil ku skupine vytrvalých bežcov - lekárov, pacientov a ich rodinných príslušníkov.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 21 október 2016 )   Čítať viac...  
ZDRAVOTNÍCKE NOVINY: TOP inovácie v zdravotníctve sú známe

23 september 2016   web - Nemocnica v médiách  

Uverejnené: 21.9.2016
Šéfredaktorka: Katarína Lovásová

Desať unikátnych zákrokov, dvanásť ocenených. Zdravotnícke noviny na konferencii Slovenské zdravotníctvo oceňovali lekárov, ktorých unikátne zákroky odborná verejnosť hlasovaním vyhodnotila ako najzaujímavejšie.
Po úspechu štyroch ročníkov projektu TOP lekári na Slovensku sa Zdravotnícke noviny rozhodli zviditeľniť unikátne výkony, či operácie, ktoré sa robia v slovenských zdravotníckych zariadeniach.

Image
Vpravo MUDr. Eduard Veselíny, PhD, gastroenterológ
I. interná klinika, UN L. Pasteura Košice
,
uprostred šéfredaktorka Zdravotníckych novín Katarína Lovásová,
po jej pravici doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH,
prednosta Neurochirurgickej kliniky, UN L. Pasteura Košice,
po ľavici šéfredaktoky prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH,
prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, UN L. Pasteura Košice

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 29 september 2016 )   Čítať viac...  
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšie > Koniec >>

Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov
Kto je online?
Máme 70 návštevníkov online

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

 Zmluvný partner:  


©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001