Ilustračná foto - personál

Moderné Endoskopické pracovisko so špičkovou technikou bude pomáhať pacientom z celého východného Slovenska

Endoskopické pracovisko II. internej kliniky UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ Košice prešlo rozsiahlou modernizáciou a rekonštrukciou. Nadregionálne pracovisko tak môže zabezpečovať komplexnú diagnostickú a terapeutickú gastrointestinálnu endoskopiu pre pacientov z celého východného Slovenska. Vďaka špičkovej zdravotníckej technike a moderným prístrojom prináša najnovšie pokročilé vyšetrenia a inovatívne medicínske zákroky v prospech pacientov. 

Na jeho slávnostnom otvorení sa dnes zúčastnila ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková.   „Medicínu robíme na Slovensku skutočne na špičkovej úrovni, so špičkovými odborníkmi, lekármi, sestrami, ošetrovateľmi. O to viac ma teší, že postupne tomu prispôsobujeme aj priestory našich nemocníc, vrátane materiálno technického vybavenia jednotlivých oddelení. To, že odteraz budete môcť vyšetriť na Endoskopickom pracovisku UNLP v Košiciach pacientov najmodernejšími prístrojmi, ktoré umožnia včas zachytiť zhubné nádory, je pre pacienta oveľa lepšie. Liečba bude omnoho jednoduchšia a určite aj menej nákladná pre nemocnicu. Takéto špičkové prístroje, ktoré postupne zaobstarávame do našich nemocníc, sú benefitom pre pacientov, aj pre samotných zamestnancov,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Význam pracoviska pre obyvateľov celého východoslovenského regiónu vyzdvihol aj riaditeľ UNLP Košice. „Rýchla a komplexná dostupnosť endoskopie na centralizovanom pracovisku zvýši záchyt včasných štádií ochorení gastrointestinálneho traktu a pomôže predísť potenciálnym onkologickým ochoreniam. Vďaka moderným technológiám sa zníži potreba operačných výkonov a zlepší sa kvalita života pacientov. Endoskopia v našej nemocnici sa posúva na úroveň požiadaviek súčasnej medicíny,“ uviedol MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Moderné pracovisko vzniklo vďaka pomoci Ministerstva zdravotníctva SR

Celková investícia bola  takmer 1,2 milióna €, z kapitálových výdavkov bol financovaný nákup modernej techniky za približne milión €. „Bez tejto podpory by realizácia nášho projektu moderného Endoskopického centra nebola možná. Nemocnica zabezpečila  rekonštrukciu a celkovú modernizáciu ambulancií a priestorov, čo oceňujú naši pacienti a samozrejme aj personál, ktorý pracuje  v modernom a bezpečnom prostredí,“ dodal Ľ. Beňa.

„Takéto kvalitné pracovisko sa otvára zvyčajne raz za život, ktorý máme my pracovníci v zdravotníctve. Chcem sa veľmi pekne poďakovať MZ SR, že nám poskytlo finančné prostriedky na zakúpenie technológií, ďakujem vedeniu UNLP za rekonštrukciu priestorov, za to, že môžeme  pracovať v dobrých podmienkach. Verím, že tu spolu s kolegami zachránime veľa ľudských životov. Ako dekan Lekárskej fakulty UPJŠ sa zároveň teším, že naši medici budú mať možnosť vidieť tie najšpičkovejšie výkony a že im to pomôže v rozhodovaní ostať pracovať na Slovensku,“ uviedol prednosta II. internej kliniky prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

Radosť z toho, že sa slovenskí študenti budú môcť učiť na tých najlepších prístrojoch, netajil ani štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbert Zsembera.

Rozšírili sme kapacity pre pacientov  

Pracovisko sa po rekonštrukcii rozšírilo o novú endoskopickú sálu. Všetky tri, vrátane najnovšej,  sa nachádzajú v kompletne zmodernizovaných priestoroch pracoviska na  3. poschodí. „Počas komplexnej rekonštrukcie traktu sa zreorganizovalo rozmiestnenie jednotlivých miestností, s dôrazom na racionalizáciu práce a na bezpečnosť. Miestnosti určené pre aplikáciu infúznej terapie a biologickej liečby a jednotlivé ambulancie sú usporiadané tak, aby bol zabezpečený komfort pre pacientov,  aj pre personál, ktorý sa o nich stará,“ vysvetľuje zástupkyňa prednostu II. internej kliniky doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.

Klinika očakáva zvýšenie počtu diagnostických a terapeutických endoskopických zákrokov z 2000 na 3000 ročne, a tiež rozšírenie zákrokov počas jednodňovej ambulantnej starostlivosti.

Kľúčové sú špičkové moderné prístroje a najmodernejšia zdravotnícka technika

Najmodernejšou generáciou prístrojov je vybavené  Pracovisko intervenčnej endoskopickej rádiológie (PIER), ako súčasť Endoskopického pracoviska na druhom poschodí. Kompletná zostava s lineárnym EUS gastroskopom a USG je pripojiteľná k ERCP zostave, čo umožnilo rozšíriť poskytované zákroky o najnovšie metódy, ktoré sa v rámci východoslovenského regiónu doposiaľ nevykonávali.

„K etablovanej ERCP metóde sme pripojili endosonografiu (EUS), čo je kombinácia endoskopie a ultrazvukového vyšetrenia, je to nová metóda. Ide  o celosvetový trend konceptu ERCP/EUS, ktorý umožňuje dostupnosť oboch vyšetrení naraz na jednom mieste. Lekár sa podľa zdravotného stavu pacienta priamo počas vyšetrenia rozhodne, ktorú metódu použije. Eventuálne aj obidve naraz,“ dodáva doc. Dražilová.

Najmodernejšia metóda EUS umožňuje presnú diagnostiku, v niektorých prípadoch aj priamo liečbu

Najčastejšie sa endoskopické vyšetrenie tráviaceho traktu v kombinácii s röntgenom a ultrazvukom využíva pri podozrení na zhubné nádory. II. interná klinika vďaka tomu rozšírila svoju činnosť o možnosť kombinovanej endosonografickej a rádiologickej diagnostiky a liečby najmä nádorov žlčových ciest, pečene a pankreasu. „Umožňuje nám pacienta rýchlo a veľmi presne diagnostikovať. Celý proces vieme dokončiť skôr a včas, aby sme predišli zhoršeniu jeho zdravotného stavu. A do tretice, pacient nemusí vďaka presnému vyšetreniu podstupovať zbytočný chirurgický zákrok, pretože vieme jeho zdravotný stav riešiť počas vyšetrenia aj priamo drenážou,“ vysvetľuje doc. MUDr. Eduard Veselíny, PhD., vedúci Endoskopického pracoviska II. internej kliniky.

Moderné metódy vyšetrenia pečene

Dôležitým moderným vybavením pracoviska je aj USG vyššej generácie na vyšetrenie brušnej dutiny, ciev s SW elastografiou a tranzietná elastografia pečene na meranie množstva tuku  a stupňa väzivovatenia v pečeni. II. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a UPJŠ LF poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť v rámci internej medicíny s dôrazom na gastroenterológiu a hepatológiu. Jej súčasťou je aj moderné Endoskopické pracovisko.

V spolupráci s intervenčnými rádiológmi zaviedli odborníci kliniky v uplynulom roku nové diagnostické metodiky (transjugulárna biopsia pečene a meranie portálneho tlaku v zaklínení (HVPG)) a terapeutické výkony (transjugulárny intrahepatálny portosystémový stent (TIPS), perkutánna transhepatálna cholangiografia a drenáž (PTC/PTD)) s perspektívou rozvoja programu transplantácii pečene. Novinkou sú aj multiodborové stretnutia odborníkov venované komplexnému manažmentu pacientov s ložiskovými procesmi v pečeni.