Ilustračná foto - personál

II. interná klinika

II. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a UPJŠ LF poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť v rámci internej medicíny s profilizáciou na pododbory gastroenterológia a hepatológia.

Jedná sa o prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho traktu, pečene a žlčových ciest.
Je centrom pre diagnostiku a liečbu zápalových ochorení čreva vrátane biologickej liečby a centrom pre diagnostiku a liečbu chronických vírusových hepatitíd.

Jej súčasťou je endoskopické pracovisko, na ktorom sa realizujú výkony diagnostickej a terapeutickej digestívnej endoskopie, vrátane endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatografie a priamej endoskopickej vizualizácie žlčových ciest (SpyGlass systém).