Ilustračná foto - personál

Očkujeme proti chrípke

UNLP sa pripojila k celoslovenskému projektu „Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke“. Zdravotníci UNLP sa dnes mohli zaočkovať proti chrípke priamo vo Vakcinačnom centre UNLP na Rastislavovej 43. V priebehu hodiny sme zaočkovali 20 záujemcov z radov zdravotníkov a seniorov.

Na očkovaní sa zúčastnil riaditeľ UNLP MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, námestníčka ÚLPS pre internistické odbory MUDr. Ivana Baraníková, vedenie Kliniky infektológie a cestovnej medicíny: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prednosta a MUDr. Martin Novotný, PhD. zástupca prednostu.

„Cieľom spoločnej akcie je posilňovať prevenciu a ochranu pred respiračnými vírusovými ochoreniami v zdravotníckych zariadeniach. Očkovaním chránime pacientov, ale aj samých seba a tým pádom našich blízkych, priateľov a celé okolie, kde pracujeme a žijeme,“ uviedol riaditeľ Ľ. Beňa.  

Pre celý región

Naše Vakcinačné centrum poskytuje služby v očkovaní celému regiónu. „Očkovanie proti chrípke, ktoré dnes začíname, má byť každoročné a pravidelné. Žiaľ, na Slovensku je veľmi nízka zaočkovanosť obyvateľstva proti chrípke oproti ostatným krajinám EÚ.  Chrípka pritom môže mať veľmi vážny priebeh, bez ohľadu na vek a zdravotný stav, či pridružené ochorenia pacienta, môže viesť k hospitalizácii a žiaľ aj k úmrtiu,“ uviedol prof. Jarčuška.

Medzi rizikové skupiny, kde sa odporúča očkovanie, určite patria zdravotníci. „Keď sa zaočkujú, tak sa výrazne zvýši šanca, že budú môcť poskytovať zdravotnú starostlivosť našim pacientom. CHRÍPKA – COVID-19 – PNEUMOKOKY. Túto trojicu by mal mať očkovanú každý starší človek a najmä ľudia, ktorí žijú v komunitných zariadeniach. V tomto smere UNLP pravidelne edukuje lekárov a snažíme sa pomáhať tým zariadeniam, ktoré to potrebujú,“ dodal profesor.

Prístup a aktívnu prácu KICM a Vakcinačného centra na poli prevencie a osvety v oblasti očkovania ocenila aj námestníčka I. Baraníková:  „Je to obrovská pomoc, ktorú poskytujú nielen zamestnancom UNLP, ale najmä občanom regiónu. V ochrane ich zdravia, v prevencii pred vážnymi ochoreniami, ktoré sa práve vďaka vakcinácii, môžu eliminovať.“

Vo Vakcinačnom centre očkujeme už tri roky proti COVID-19, na jar sme zaviedli aj očkovanie proti HPV vírusu a teraz je tu aj možnosť očkovať sa proti chrípke, respiračnému vírusovému ochoreniu, na ktoré stúpa chorobnosť práve v jesenných a zimných mesiacoch. V prípade COVID-19 očkujeme najnovšou vakcínou: COMIRNATY OMICRON XBB.1.5. Na chrípku v súčasnosti používame INFLUVAC.

Novotný: Chceme pomôcť postupne zlepšiť situáciu v zaočkovanosti na Slovensku

Podľa infektológa Novotného má vakcinácia dospelých na Slovensku vo všetkých oblastiach veľké rezervy. „Sme veľmi radi, že sme mohli naše Vakcinačné centrum rozšíriť aj na ďalšie typy očkovania. Budeme intenzívne pracovať na tom, aby sa populácia postupne očkovala proti všetkým vírusovým ochoreniam, ktoré ľudí zbytočne ohrozujú na živote. Či už sú to COVID-19 a chrípka, ale aj HPV, čo je rakovinotvorný vírus. Práve očkovanie nás môže ochrániť pred vypuknutím závažného nádorového ochorenia.“

 

Cieľom UNLP je zjednodušiť verejnosti možnosť dostať sa k rôznym typom očkovania. Práve na to slúži Vakcinačné centrum, ktoré postupne pridáva nové formy očkovania pre čo najširšie skupiny pacientov.

Všetky potrebné informácie o možnosti očkovania vo Vakcinačnom centre UNLP na Rastislavovej 43, Košice nájde verejnosť na stránke: https://unlp.sk/pacienti/ockovanie/

OČKOVACIE dni proti COVID-19 a CHRÍPKA: 

Utorok: 13.00 – 15:00 hod.
Streda: 7.30 – 12.00 a 12.30 – 14.00 hod. 
Štvrtok: 13.00 – 15:00 hod.

Najbližšie OČKOVACIE dni proti HPV vírusu:

22.11., 29.11., 6.12., 13.12.

KONTAKTY:

055/615 2703   📧ockovacie.centrum@unlp.sk

 OČKOVANIE proti chrípke

Na základe odborných analýz je každoročné očkovanie proti chrípke opodstatnené obzvlášť v týchto dvoch skupinách rizikovej populácie (zdroj: UVZ SR):
staršie osoby – vek nad 59 rokov
osoby s chronickým farmakologicky riešeným stavom, ako sú:
– chronické ochorenia dýchacieho systému
– chronické ochorenia srdca a ciev
– chronické ochorenia obličiek a pečene
– chronické metabolické ochorenia, vrátane cukrovky
– osoby s nedostatočnosťou imunitného systému (vrodenou alebo získanou)
– osoby s poruchou funkcie priedušiek a pľúc (vrátane porúch respiračných funkcií po poranení mozgu, miechy, v dôsledku kŕčových stavov alebo ďalších neurologických či svalových porúch)
Očkovanie proti chrípke je ďalej odporúčané:

  • tehotným ženám a ženám, ktoré plánujú tehotenstvo počas chrípkovej sezóny
  • zamestnancom kritickej infraštruktúry (policajti, hasiči, …)
  • osobám, ktoré zvyšujú možnosť nákazy rizikových skupín:

– osoby, ktoré sa starajú o rizikové skupiny obyvateľov (povolania, ako sú zdravotníci a pracovníci v oblasti soc. služieb – napr. zamestnanci domovov pre seniorov, stacionárov, ošetrovatelia)
– osoby, ktoré žijú s rizikovými osobami v domácnosti
– osoby, ktoré sú v kontakte s rizikovými osobami (napr. zamestnanci pôšt, obchodov, služieb, v doprave, pracovníci v školstve – najmä učitelia v materských a základných školách, keďže prichádzajú do kontaktu s populáciou s vysokou chorobnosťou)

Očkovanie proti chrípke sa odporúča aj deťom od 6 mesiacov do troch rokov. V tejto vekovej skupine má chrípka ťažký priebeh a je spojená s vysokým podielom vážnych komplikácií

Chránení očkovaním by mali byť aj športovci cestujúci na zahraničné športové súťaže počas chrípkovej sezóny a cestujúci do cudziny v čase predpokladanej epidémie chrípky. Vybraným skupinám populácie odporúčame súčasne s očkovaním proti chrípke aj očkovanie proti pneumokokovým ochoreniam.

(Zdroj info: Ministerstvo zdravotníctva SR)