Ilustračná foto - personál

Od 1. januára 2024 upravujeme režim parkovania vo všetkých areáloch v prospech pacientov UNLP

Od 1. januára 2024 upravujeme režim parkovania vo všetkých areáloch Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Prioritou je sprehľadniť a uľahčiť parkovanie pacientom UNLP Košice a tiež zamestnancom nemocnice. „Zavedením nového parkovacieho modelu očakávame odľahčenie parkovacích plôch, ktoré boli doposiaľ preťažené. Štvorhodinové parkovanie zdarma v našich areáloch totiž využívali aj iné osoby ako pacienti, ich návštevy a zamestnanci UNLP. Modernizáciou a zavedením overovania parkovacích lístkov chceme zlepšiť podmienky parkovania najmä pacientom našej nemocnice a ich návštevám,“ uviedol riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Regulácia parkovania v areáloch UNLP je nevyhnutná

Areál na Rastislavovej 43, (MČ Košice – Juh, neďaleko centra mesta) patrí do zákonom chránenej pamiatkovej zóny vrátane historického parku. Areál na Triede SNP 1 sídli v susedstve iných zdravotníckych zariadení, ktoré majú parkovanie spoplatnené. Nachádza sa tu aj Lekárska fakulta UPJŠ Košice.

Zľava z parkovného bude od 1. januára 2024 platiť výlučne pre pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť na medicínskych pracoviskách UNLP Košice a pre ich návštevy: 

4 hodiny parkovania ZDARMA – výlučne pre PACIENTOV UNLP 

(NETÝKA SA NÁVŠTEVY SÚKROMNÝCH AMBULANCIÍ NA POLIKLINIKÁCH). PARKOVACÍ LÍSTOK PACIENTA MUSÍ BYŤ POTVRDENÝ (OVERENÝ) ZDRAVOTNÍCKYM PRACOVISKOM UNLP (klinika, oddelenie, ambulancia), ktoré pacient navštívil.

2 hodiny parkovania ZDARMA – výlučne pre NÁVŠTEVY PACIENTOV UNLP

IBA POČAS NÁVŠTEVNÝCH HODÍN. PARKOVACÍ LÍSTOK NÁVŠTEVY PACIENTA MUSÍ BYŤ POTVRDENÝ (OVERENÝ) ZDRAVOTNÍCKYM PRACOVISKOM UNLP, ktoré bolo navštívené.

Osoby ZŤP, darcovia krvi, polícia, či iné sanitné/prepravné vozidlá pre pacientov majú parkovanie ZDARMA PO CELÝ DEŇ.

Aktuálny cenník parkovného v UNLP

Všetky ostatné vozidlá, ktoré využijú parkovanie v niektorom z areálov UNLP bez potvrdeného parkovacieho lístka, prípadne bez parkovacej karty vydanej UNLP, budú parkovať za úhradu podľa platného cenníka, ktorý je uverejnený na webovom sídle UNLP.

„V uplynulých týždňoch sme doplnili nové závory, moderný kamerový systém s rozpoznávaním evidenčných čísel vozidiel, ako aj softvér na validáciu parkovacích lístkov na zdravotníckych pracoviskách. Vytvorili sme parkovacie zóny pre účely parkovania zamestnancov, pacientov, ako aj návštevníkov UNLP. Zaškolili sme zdravotnícky personál pre prácu s vyššie uvedeným  softvérovým systémom,“ skonštatoval Ing. Igor Havrila, námestník pre Technicko – prevádzkový úsek UNLP.

Pripravené sú centrálne parkovacie pokladne a platobné terminály, ako aj značenia jednotlivých zón, ktoré uľahčia návštevníkom UNLP orientáciu v nemocničných  areáloch. „Zvýšená regulácia parkovania je v oboch areáloch nevyhnutná. Vďaka modernizácii parkovacieho systému môžeme získané prostriedky podľa potreby investovať do ďalšieho technického zabezpečenia parkovísk a tiež do údržby komunikácií, ktoré sú v našej réžii,“ dodal riaditeľ UNLP.