Ilustračná foto - personál

Parkovanie

Budovy, areál

PRACOVISKO RASTISLAVOVA 43

Parkovanie je možné v areáli na vyhradených parkovacích miestach. Prvé 4 hodiny sú zdarma, každá ďalšia začatá hodina je spoplatnená. Aktuálny cenník je vyvesený pri vstupe na parkovisko. Platí sa pri odchode z parkoviska pri rampe. Vchod do areálu je možný len z Rastislavovej ulice – hlavný vchod. Východ do 4 hodín je možný aj na Turgenevovu ulicu – zadný východ.

Budovy, areál - monoblok SNP

PRACOVISKO TR. SNP 1

Parkovanie je možné v areáli parkoviska Polikliniky na vyhradených parkovacích miestach – pred budovou Lekárskej fakulty UPJŠ a v podzemných garážach. Prvé 4 hodiny sú zdarma, každá ďalšia začatá hodina je spoplatnená. Aktuálny cenník je vyvesený pri vstupe na parkovisko. Platí sa v platobnom automate (umiestnenom v podchode) pred odchodom z parkoviska.

V súčasnosti je parkovisko pod rondelom z technických príčin uzatvorené.