Ilustračná foto - personál

Osteoporóza nebolí, osteoporotická zlomenina áno. 20. október: Svetový deň osteoporózy

Počet osteoporotických zlomenín v populácii narastá. Najrizikovejšiu skupinu tvoria ľudia nad 50 rokov. Tejto problematike sme sa v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice začali intenzívne venovať v roku 1995, kedy vo vtedajšej Fakultnej nemocnici L. Pasteura vzniklo prvé Osteocentrum na Slovensku pod vedením vedúcej lekárky MUDr. Judity Ondrejkovej. Primárnou úlohou bola prevencia, postupne diagnostika a terapia, pribudla rehabilitácia a centrum nabralo na komplexnosti liečby osteoporózy, „Inšpiráciou na vznik kvalitného centra bolo krajské pracovisko protetiky v Hradci Králové, ktoré sme, spolu s mojimi kolegami, navštívili v roku 1995 a hneď po návrate sme začali s prípravami na zriadenie špičkového slovenského osteocentra,“ spomína jeho zakladateľka a prezidentka jubilujúcej Ligy proti osteoporóze – Slovensko, MUDr. Judita Ondrejková. „Vznik Osteocentra bol pre nemocnicu mimoriadne pozitívnym krokom v zdravotnej starostlivosti o osteoporotických pacientov. Práve vďaka intenzívnej spolupráci s ostatnými špecialistami z odborov ako endokrinológia, reumatológia, nefrológia, gastroenterológia, hematológia, onkológia a gynekológia môžeme k diagnostike a liečbe týchto pacientov pristúpiť komplexne, presne takýto prístup k starostlivosti o pacienta chceme nastaviť aj do budúcna,“ hovorí riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Po prvej osteoporotickej zlomenine hrozia ďalšie, nepodceňujte liečbu

Každému pacientovi, ktorý utrpí osteoporotickú zlomeninu hrozí veľké riziko vzniku ďalšej. Pri bežnej starostlivosti je pacient po doliečení akútneho stavu so zlomeninou odoslaný na liečbu osteoporózy do osteologickej ambulancie podľa miesta bydliska. Veľa pacientov však odporúčania špecialistov na dlhodobú liečbu nedodrží a ďalšie vyšetrenia už neabsolvujú. „Aby sme spoluprácu týchto pacientov a ich následnú liečbu zlepšili, a tým znížili riziko vzniku ďalších osteoporotických zlomenín, pripravujeme komplexnú zmenu starostlivosti o týchto pacientov v rámci systému FLS – Fracture liaison service, v spolupráci s jednotlivým špecialistami v oblasti ortopédie, úrazovej chirurgie, osteológie v nadväznosti na špecialistov v ďalších odbornostiach. U týchto pacientov je potrebné plynule nadviazať na ďalšiu starostlivosť a liečbu osteoporózy hneď po zistení prvotnej zlomeniny,“ hovorí ortopéd MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH, námestník Úseku LPS v UNLP pre chirurgické odbory. 

Osteoporóza – chronické civilizačné ochorenie

Osteoporóza, laicky rednutie kostí, postihuje najmä ženy v menopauze. Je spôsobená ubúdaním kostnej hmoty, čo narúša stavbu kostí tak, že strácajú svoju pevnosť. Ľudia s osteoporózou sú náchylnejší na zlomeniny, mnohé prípady v staršom veku môžu končiť úmrtím v dôsledku komplikácií. Rednutie kostí a následné zlomeniny celkovo znižujú kvalitu života človeka, pretože ho výrazným spôsobom obmedzujú v každodenných činnostiach. Podľa posledných štatistických údajov je na Slovensku oficiálne liečených 264 000 osteoporotických pacientov, z nich 78% ženy, 22% sú muži. Denne pribudne na Slovensku 269 osteoporotických zlomenín.

Ochoreniu dnes najviac „napomáha“ súčasný životný štýl

Nezdravé stravovanie, málo pohybu, alkohol, cigarety, vynechávanie mliečnych výrobkov – to všetko sa verejnosti zdôrazňuje znova a znova, no hlas lekárov ostáva takmer nevypočutý, keďže počet pacientov s rednutím kostí naďalej stúpa. Hoci sa dnes osteoporóza lieči liekmi, na prvom mieste stále stojí zmena životosprávy. Ak ľudia naozaj nechcú zomierať na dôsledky zlomenín, budú musieť najprv zmeniť spôsob svojho myslenia. Viac informácií v réžii UNLP o tejto diagnóze nájdete aj na tomto odkaze:
https://unlp.sk/aktualita/svetovy-den-osteoporozy-20-oktober/

Tohtoročná výzva pre národné pacientske organizácie na celom svete znie: „BUDUJME ZDRAVŠIE KOSTI.“

Pacientska organizácia Liga proti osteoporóze – Slovensko bola založená pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy, vyhláseného Svetovou zdravotníckou organizáciou – WHO v r. 1998. Prvý klub tejto pacientskej organizácie na Slovensku vznikol práve na pôde Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (vtedajšej Fakultnej nemocnice L. Pasteura) na Rastislavovej ulici č. 43.

Dňa 20.10.2023 sme si v Košiciach na Dominikánskom námestí pripomenuli Svetový deň osteoporózy a 25. výročie založenia pacientskej organizácie Ligy proti osteoporóze – Slovensko. Podujatie pre verejnosť podporili: MČ Staré mesto Košice, Konzulárne zastupiteľstvo Maďarskej republiky, ako aj Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, ktorú zastupoval námestník Úseku medicínskych stratégií a ortopéd Kliniky ortopédie, traumatológie a pohybového ústrojenstva, MUDr. Štefan Štolfa, PhD.  

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA: