Ilustračná foto - personál

Ambulancia FBLR č. 2

Ambulancia je zameraná na vyšetrenie, diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového systému pacientov s ochoreniami pohybového systému rôznej etiológie (zápalovej, degeneratívnej, poúrazovej, nádorovej), s poruchami centrálneho a periférneho nervového systému (cievne mozgové príhody, degeneratívne a demyelinizačné ochorenia, neurosvalové ochorenia, pozápalové ochorenia, stavy po postihnutí periférnych nervov, ..), po operáciach hlavy, chrbtice a iných neurochirurgických zákrokoch, po kardiochirurgických operáciach, s internými a reumatickými ochoreniami, po amputáciach končatín a po umelých náhradách kĺbov, po zlomeninách, lymfedémoch rôznej etiológie, inkontineciou (poruchy močenia), funkčnou sterilitou.

Pacienti sa môžu objednať osobne alebo na telefonicky na základe odporučenia. Je žiaduce priniesť výmenný poukaz, výsledky absolvovaných odborných vyšetrení a dokumentáciu o iných závažných ochoreniach pacienta, RTG, CT alebo MRI snímky alebo na CD nosiči, aj s popisom. V odôvodnených prípadoch lekár indikuje príjem pacienta na lôžkové oddelenie.

Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:00 12:30 - 13:00 prestávka na obed ordinujúci lekár podľa rozpisu
Utorok 7:00 - 15:00 12:30 - 13:00 prestávka na obed ordinujúci lekár podľa rozpisu
Streda 7:00 - 15:00 12:30 - 13:00 prestávka na obed ordinujúci lekár podľa rozpisu
Štvrtok 7:00 - 15:00 12:30 - 13:00 prestávka na obed ordinujúci lekár podľa rozpisu
Piatok 7:00 - 15:00 12:30 - 13:00 prestávka na obed ordinujúci lekár podľa rozpisu