Ilustračná foto - personál

Ambulancia FBLR č. 3 – detská

Ambulancia je zameraná na vyšetrenie, diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového systému predovšetkým detských pacientov s vrodenými a získanými ochoreniami pohybového systému rôznej etiológie.

Pacienti sa môžu objednať osobne alebo na telefonicky na základe odporučenia. Je žiaduce priniesť výmenný poukaz, výsledky absolvovaných odborných vyšetrení a dokumentáciu o iných závažných ochoreniach pacienta, RTG, CT alebo MRI snímky alebo na CD nosiči, aj s popisom. V odôvodnených prípadoch lekár indikuje príjem pacienta na lôžkové oddelenie.

Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:00 12:30 - 13:00 prestávka na obed ordinujúci lekár podľa rozpisu
Utorok 7:00 - 15:00 12:30 - 13:00 prestávka na obed ordinujúci lekár podľa rozpisu
Streda 7:00 - 15:00 12:30 - 13:00 prestávka na obed ordinujúci lekár podľa rozpisu
Štvrtok 7:00 - 15:00 12:30 - 13:00 prestávka na obed ordinujúci lekár podľa rozpisu
Piatok 7:00 - 15:00 12:30 - 13:00 prestávka na obed ordinujúci lekár podľa rozpisu