Ilustračná foto - personál

Ambulancia pediatrickej (detskej) gynekológie

Gynekologická ambulancia určená pre deti a dorast.

Ordinačné hodiny
Streda 7:00 - 15:00 MUDr. Zuzana Trebuňová
Piatok 7:00 - 10.45 MUDr. Zuzana Trebuňová