Ilustračná foto - personál

Detská ortopedická ambulancia

Komplexná diagnostika a liečba všetkých ortopedických ochorení a následkov úrazov u detí, diferenciálna diagnostika symptómov, indikácia pomocných rádiodiagnostických metód, manažment pacientov s potrebnou operačnou liečbou, pooperačný dispenzár, predpis ortopedických pomôcok, onkoortopedická ambulancia, realizovanie príjmov na KOaTPÚ, 12:00-13:00 USG bedrových kĺbov vrámci skríningu DDH, konziliárna činnosť pre DFN.

Ordinačné hodiny
Pondelok 08:30-13:00 MUDr. Ondrej Fehér, MUDr. Katarína Blašková
Utorok 08:30-13:00 MUDr. Ján Pobeha, MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH
Streda 08:30-13:00 MUDr. Daniela Schreierová
Štvrtok 08:30-13:00 MUDr. Ondrej Fehér
Piatok - -