Ilustračná foto - personál

Endoskopické pracovisko

1.chirurgickaklinika_2 - Jozef Radoňak

Na Endoskopickom pracovisku I. chirurgickej kliniky na 15. poschodí, vykonávame gastroskopické vyšetrenia a kolonoskopické vyšetrenia a vyšetrenia sfinkteromanometrické.

Na tomto pracovisku poskytujeme plánovanú aj akútna starostlivosť počas pracovnej doby.

Kontakty na lekárov
MUDr. Milan Šudák, PhD. 055/640 3900, 055/640 3882
MUDr. Miloš Kička 055/640 3887, 055/640 3870
MUDr. Zuzana Lukáčová, MPH 055/640 3884, 055/640 3870
MUDr. Dušan Leško, PhD. 055/640 3882, 055/640 3886
MUDr. Róbert Kilík, PhD. 055/640 3898, 055/640 3870
MUDr. Lukáš Sukovský 055/640 3879