Ilustračná foto - personál

Maxilofaciálna chirurgia – ambulancia

ilustračné foto - stomatológia

Akútne stavy, poukázaní pacienti s akútnymi stavmi, nádory, úrazy zubov, mäkkých tkanív a kostí tváre, deformácie – anomálie tváre a tvárových kostí, choroby TMK. Plastické operácie mäkkých tkanív tváre. Rekonštrukcie po stratách tkanív úrazmi a nádormi.

Ordinačné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00 ordinuje lekár podľa rozpisu (informujte sa na sekretariáte)
Utorok 07:00 - 15:00 ordinuje lekár podľa rozpisu (informujte sa na sekretariáte)
Streda 07:00 - 15:00 ordinuje lekár podľa rozpisu (informujte sa na sekretariáte)
Štvrtok 07:00 - 15:00 ordinuje lekár podľa rozpisu (informujte sa na sekretariáte)
Piatok 07:00 - 15:00 ordinuje lekár podľa rozpisu (informujte sa na sekretariáte)

Zoznam lekárov ordinujúcich v ambulancií

MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH
MDDr. Branislav Borza
MUDr. Stanislav Andrejko, PhD.
MUDr. Milan Bereš, PhD., MPH
Dr. Vladyslav Gorvat
MDDr. Jozef Jendruch
MUDr. Róbert Luby
MDDr. Marcel Riznič
MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MPH
Dr. Dávid Švajko