Ilustračná foto - personál

Objednávanie a príjem pacientov na plánované operačné výkony (I. chir. klinika)

1.chirurgickaklinika_2 - Jozef Radoňak

I. chirurgická klinika má v priestoroch chirurgickej ambulancie na Poliklinike UNLP na 1. poschodí tiež „Príjmovú ambulanciu“, kde sa plánujú a prijímajú pacienti na plánovanú hospitalizáciu na I. chirurgickú kliniku.

Ordinačné hodiny:

od 08:00 hod. – do 11:15 hod.