Ilustračná foto - personál

Ortopedická ambulancia II.

Komplexná diagnostika a liečba všetkých ortopedických ochorení a následkov úrazov, diferenciálna diagnostika symptómov, indikácia pomocných rádiodiagnostických metód, manažment pacientov s potrebnou operačnou liečbou, pooperačný dispenzár, intraartikulárna a lokálna aplikácia liečiv, predpis ortopedických pomôcok, realizovanie príjmov na KOaTPÚ.

Ordinačné hodiny
Pondelok 8:00 - 13:00 MUDr. Jakub Blaško
Utorok 8:00 - 13:00 MUDr. Martin Kalanin
Streda 8:00 - 13:00 MUDr. Peter Hrdlík
Štvrtok 8:00 - 13:00 MUDr. Matúš Bereš
Piatok 8:00 - 13:00 MUDr. Bc. Jozef Bogdan