Ilustračná foto - personál

Poradňa pre liečbu lymfedému

Poradňa je zameraná na diagnostikovanie, možnosti liečby lymefedému rôznej príčiny ako aj na prevenciu jeho vzniku, edukáciu pacientov vrátane inštruktáže na kompresívnu liečbu pomocou bandážovania, event. iných pomôcok, následne s náväznosťou na podávanie manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže a špeciálnu pohybovú liečbu. Pacienti s lymfedémom sú pozývaní na kontroly v pravidelných intervaloch. 

Objednanie na vyšetrenie po telefonickom dohovore.