Ilustračná foto - personál

Centrum preventívnej a športovej medicíny

Centrum preventívnej a športovej medicíny (CPŠM) je ambulantnou zložkou I. internej kliniky. Je akreditovaným pracoviskom na výkon preventívnych prehliadok vrcholových športovcov aj nešportovej populácie. Nachádza sa v budove Polikliniky na 3. poschodí, Trieda SNP 1, 040 11 Košice.

Ponúkame rôzne druhy preventívnych prehliadok v závislosti od veku a trénovanosti športovcov. Podľa potreby zabezpečujeme ambulantné vyšetrenia u špecialistov:

  • telovýchovný lekár
  • internista
  • traumatológ
  • ortopéd
  • športový, klinický psychológ
  • dopravný psychológ na certifikovanom pracovisku dopravnej psychológie

Súčasťou CPŠM je certifikované pracovisko dopravnej psychológie, ktoré poskytuje odborné psychologické vyšetrenia vodičom z povolania, inštruktorom autoškôl, vodičom nad 65 rokov veku, vodičom s právom prednostnej jazdy a vodičom pod vplyvom alkoholu (tzv. odborné poradenstvo). Ide o platené služby nehradené zo zdravotného poistenia (viď aktuálny cenník platených služieb UNLP).

 

Ambulancia telovýchovného lekárstva

055/640 3865

Tr. SNP 1 – Poliklinika, 3. poschodie

Ordinačné hodiny:

Pondelok           7:30 – 15:30    MUDr. Peter Horváth, MUDr. Michal Karásek, PhD., MBA

Utorok               7:30 – 15:30    MUDr. Peter Horváth

Streda               7:30 – 15:30   MUDr. Jarmila Platová

Štvrtok               7:30 – 11:15    MUDr. Peter Horváth

 

Ambulancia športovej traumatológie

055/640 3862

Tr. SNP 1 – Poliklinika, 3. poschodie

Ordinačné hodiny:

Utorok                    7:30 – 15:30                     MUDr. Miloslav Klíma

Štvrtok                    7:30 – 15:30                     MUDr. Miloslav Klíma

 

Ambulancia internej medicíny

055/640 3862

Tr. SNP 1 – Poliklinika, 3. poschodie

Ordinačné hodiny:

Pondelok                 7:30 – 15:30                    MUDr. Radoslav Minčič, MBA

Utorok                     7:30 – 15:30                    MUDr. Radoslav Minčič, MBA

Streda                      7:30 – 15:30                    MUDr. Radoslav Minčič, MBA

Štvrtok                     7:30 – 15:30                    MUDr. Radoslav Minčič, MBA

Piatok                       7:30 – 15:30                    MUDr. Radoslav Minčič, MBA

 

Ambulancia ortopédie

055/640 3862

Tr. SNP 1 – Poliklinika, 3. poschodie

Ordinačné hodiny:

Piatok                       7:30 – 11:15                   MUDr. Peter Horváth

 

Ambulancie klinickej, športovej a dopravnej psychológie

055/640 3860

Tr. SNP 1 – Poliklinika, 3. poschodie

Ordinačné hodiny:

Pondelok                 7:30 – 15:30                    PhDr. Agnesa Stojničová

Utorok                     7:30 – 15:30                    PhDr. Agnesa Stojničová

Streda                      7:30 – 15:30                    PhDr. Agnesa Stojničová

Štvrtok                     7:30 – 15:30                    PhDr. Agnesa Stojničová

 

Ambulancie klinickej psychológie

055/640 3866

Tr. SNP 1 – Poliklinika, 3. poschodie

Ordinačné hodiny:

Pondelok                 7:30 – 15:30                    Mgr. Zuzana Krafčíková

Utorok                     7:30 – 15:30                    Mgr. Zuzana Krafčíková

Streda                      7:30 – 15:30                    Mgr. Zuzana Krafčíková

Štvrtok                     7:30 – 15:30                    Mgr. Zuzana Krafčíková

Piatok                       7:30 – 15:30                    Mgr. Zuzana Krafčíková