Ilustračná foto - personál

I. chirurgická klinika

1.chirurgickaklinika_2 - Jozef Radoňak

Personál

Vedenie kliniky

prednosta_Radonak

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

Prednosta

primar_zavacky

MUDr.Peter Závacký, PhD., MPH.

Zástupca prednostu

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA

Zástupca prednostu pre školstvo

vrchna_Kosztyuova

PhDr.Gabriela Kosztyuová

Vedúca sestra

Administratíva

Bc.Paulina Kacvinská

Zdravotná dokumentátorka

Lekári

MUDr. Peter Pažinka, PhD., MPH
MUDr. Jana Blažejová
MUDr. Mária Stančáková
MUDr. Pavol Harbuľák
MUDr. Igor Kilár
MUDr. Ing. Oto Brandebur
doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.
MUDr. Erik Tóth
MUDr. Zuzana Lukáčová, MPH
MUDr. Miloš Kička
MUDr. Štefan Hulík, PhD., MPH
MUDr. Róbert Kilík, PhD.
MUDr. Leško Dušan, PhD.
MUDr. Miloš Kňazovický, MPH
MUDr. Lucia Sukovská – Lakyová, PhD.
MUDr. Rastislav Kalanin, PhD.
MUDr. Ivan Goňko
MUDr. Lukáš Sukovský
MUDr. Jana Iľková
MUDr. Tomáš Hildebrand, PhD.
MUDr. Diana Tomašurová
MUDr. Jozef Brezina
MUDr. Katarína Buzová
MUDr. Tomáš Gajdzik, PhD., MPH
MUDr. Martin Tamáš
MUDr. Marek Lenárt
MUDr. Kleanthia Efthymiou
MUDr. Milan Šudák, PhD.