Ilustračná foto - personál

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Ilustračná foto - pacient

Medzi najčastejšie výkony na klinike patria pôrody, totálna laparoskopická hysterektómia, laparoskopická sakrohystero/cerviko/colpopexia, abdominálna hysterektómia, vaginálna hysterektómia s plastickou úpravou panvového dna, laparoskopická adnexectómia Centrum pre riešenie defektov panvového dna a inkontinencie.

Klinika sa cielene zameriava na endoskopickú minimálne invazívnu operačnú liečbu ochorení ženského vnútorného genitálu. Pri klinike sa nachádza aj perinatologické centrum.

Na klinike sa nachádza 70 lôžok.

Poplatky
Poplatok za využitie nadštandardnej pôrodnej sály 20,- €
Poplatok za využitie nadštandardnej pôrodnej sály pre zamestnancov UNLP Košice – netýka sa rodinných príslušníkov 10,- €
Poplatok za využitie nadštandardnej pôrodnej sály pre zamestnanca a rodinného príslušníka zamestnanca Gynekologicko – pôrodníckej kliniky a Novorodeneckého oddelenia prac. Tr. SNP č.1 a pre sponzorov – netýka sa rodinných príslušníkov 0,- €
Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti vybraným lekárom 220,- €
Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti vybraným lekárom, ak je poistenec zamestnankyňou UNLP, manželkou zamestnanca UNLP, dcérou zamestnanca UNLP a vybraný lekár sa nevzdá svojej odmeny 200,- €
Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti vybraným lekárom, ak je poistenec zamestnankyňou UNLP, manželkou zamestnanca UNLP, dcérou zamestnanca UNLP a vybraný lekár sa vzdá svojej odmeny 0,- €
Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti vybraným lekárom, ak je poistenec zamestnancom iného zdravotníckeho zariadenia a vybraný lekár sa nevzdá svojej odmeny 210,- €
Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti vybraným lekárom, ak je poistenec zamestnancom iného zdravotníckeho zariadenia a vybraný lekár sa vzdá svojej odmeny 10,- €
Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti vybraným lekárom, ak ide o iného poistenca ako v bode 3. a v bode 5. a vybraný lekár sa vzdá svojej odmeny 20,- €