Ilustračná foto - personál

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva

Ilustračná foto - ortopédia

Personál

Vedenie kliniky

doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.

Prednosta

MUDr. Vladimír Filip

Zástupca prednostu

PhDr. Marcela Diheneščíková

Vedúca sestra

Administratíva

Andrea Arvaiová

Sekretárka

Mgr. Monika Batiová

Zdravotná dokumentátorka