Ilustračná foto - personál

Oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie

Pracovníci Oddelenia plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie operujú rôzne vrodené vývojové chyby (rázštepy pery a podnebia, vrodené chyby končatín), defekty rôznej etiológie, nádorové ochorenia kože a mäkkých tkanív a tiež nadštandardné – estetické operácie.

Oddelenie vykonáva vysoko špecializovanú liečebno-preventívnu činnosť zameranú na liečbu vrodených chýb tváre. Jej Centrom pre liečbu rázštepových chýb tváre má mimoriadny význam v poskytovaní komplexnej liečby u pacientov s rázštepom s nadregionálnou pôsobnosťou. Je Centrom pre chirurgickú liečbu melanómu s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré riadi Oblastná melanómová komisia. Oddelenie má jedinečné postavenie v skorom odhaľovaní prekanceróz a malígneho melanómu so včasným záchytom ochorenia i diagnostikou štádia ochorenia vyšetrením sentinelovej lymfatickej uzliny. V rámci onkologického programu sa jej pracovníci venujú rekonštrukčným operáciám prsníka u žien po amputácii prsníka.

Oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie ponúka svojim pacientom možnosť ubytovania na nadštandardnej izbe. Pracovisko tiež poskytuje celú škálu operačných výkonov estetickej chirurgie v rámci platených služieb.