Ilustračná foto - personál

Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

ilustračná foto - tlak

Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie poskytuje špecializovanú liečebnú starostlivosť pri ohrození alebo poškodení zdravia z práce, ako aj pri otravách tak priemyselného ako aj iného pôvodu. Klinická toxikológia sa zaoberá diagnostikou, liečbou, prevenciou a posudzovaním intoxikácií, ako aj ich následkami.

Skladbou zdravotných problémov obyvateľov východoslovenského regiónu sa klinika vyprofilovala pre poskytovanie profesionálnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s pľúcnymi chorobami z povolania. Tomu zodpovedá široká škála vyšetrení respiračného systému (spirometria, bronchodilatačné a bronchoprovokačné testy, bodypletyzmografické vyšetrenie, difúzia pľúc pre CO, spiroergometrické vyšetrenia). Tieto vyšetrovacie metódy poskytuje ako konziliárnu službu aj pre neprofesionálne poškodenia dýchacieho systému (pre imunoalergológov, kardiológov a podobne).

Klinika disponuje 22 lôžkami pre spádovú oblasť celého východoslovenského regiónu.

Pokiaľ sa nemôžete dostaviť na plánovanú hospitalizáciu informujte nás telefonicky: 055/615 2675