Ilustračná foto - personál

Klinika úrazovej chirurgie

Operačná sála, nový urgent

Klinika úrazovej chirurgie poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom z Košíc a okolia. Na pracovisko sú prekladané po dohovore aj komplikované úrazové stavy z východoslovenského regiónu a ostatných regiónov Slovenska, vyžadujúce vysoko špecializovanú liečebnú starostlivosť. Klinika úrazovej chirurgie poskytuje komplexnú diagnostickú a terapeutickú zdravotnú starostlivosť pacientom s poraneniami rôzneho charakteru a všetkých častí tela – hlavy, krku, chrbtice, panvy, hrudníka, brucha i končatín.